Actitviteitencentrum De Schuilplaats in HarderwijkA�lanceerde 9 februari 2017 haar nieuwe website. Het is een mooi, effectief ontwerp gewordenA�van het online reclamebureau voor webdesign en online marketing Refreshed uit Hierden.

De nieuwe website vanA�activiteitencentrum De Schuilplaats, onderdeel van Careander, is een goede weergave van de zorg die geboden wordt in het activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Harderwijk.A�De Schuilplaats is een locatie van Careander, waar mensen met een verstandelijke beperking werken die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben.

Op de website is informatie te vinden over de alle groepen, zoals de belevingsgerichte groepen voor mensen met een meervoudige beperking, de bakactiviteiten van de keuken A�n alle andere activiteiten en groepen. De vele fotoa��s geven een duidelijke weergave van De Schuilplaats.A�De Schuilplaats is ervan overtuigd dat met deze vernieuwde website informatie sneller en toegankelijker is en zet hiermee een goede stap naar de toekomst.

Extra mooi is dat de samenwerking met Refreshed tot stand is gekomen via een beursmatch op de eerste beursvloer van de Harderwijkse Uitdaging. Een mooie maatschappelijke samenwerking tussen reclamebureau Refreshed en activiteitencentrum De Schuilplaats.

A�Kijk direct op www.schuilplaatsharderwijk.nl. We staan open voor uw mening, tips en adviezen. Laat het ons weten via schuilplaats@careander.nl.

Terug naar het overzicht