Bert Brouwer op werkbezoek

Bert Brouwer, bestuurder van Careander, is op werkbezoek geweest bij Care&Work, een samenwerkingsproject van Careander en Inclusief Groep. Care&Work is gevestigd op de hoofdlocatie van Inclusief Groep in Nunspeet.

De kandidaten voor Care&Work worden aangemeld door verschillende gemeenten. Er wordt een traject op maat aangeboden met als doel te onderzoeken of de kandidaten kunnen doorgroeien naar betaald werk of dat arbeidsmatige dagactiviteiten meer passend is.

Na een veilige start bij Care&Work wordt onderzocht waar en wanneer de kandidaten binnen het gebouw van Inclusief Groep kunnen stage lopen. Naast onderzoeken naar de mogelijkheden is het doel om aan de hand van trajectplan en leerdoelen  concrete volgende stappen naar( betaald) werk te zetten. Hierbij wordt ingezet op maximale arbeidsparticipatie naar vermogen!

Doordat men in één gebouw zit, weten de trajectbegeleiders van Careander en de teamleiders van Inclusief Groep elkaar goed te vinden. De kandidaten zien ook de diverse werksoorten binnen Inclusief Groep en voor hen is daardoor de stap om een paar dagen stage te lopen minder groot. De werkzaamheden die verricht worden binnen het project Care&Work worden aangeleverd door Inclusief Groep.

Eén kandidaat loopt inmiddels enkele dagdelen per week stage op kantoor, een andere bij het bedrijfsrestaurant en weer een andere bij de afdeling van V&M. Er zijn echter nog meerdere werksoorten beschikbaar zoals de Post, Elektro, Schoonmaak, Groen en Schilderen.

Tijdens de stageperiode wordt duidelijk of er een indicatie beschut werk of een indicatie banenafspraak kan worden aangevraagd om te kunnen doorgroeien naar betaald werk.

De kandidaten en trajectbegeleiders van Care&Work voelen zich thuis bij Inclusief Groep, door de prettige sfeer en de hulpvaardigheid van collega’s! Ze horen er gewoon bij! Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest in september waren ook alle kandidaten en trajectbegeleiders van Care&Work uitgenodigd. Ze waren er ook (bijna) allemaal. ‘Ik heb nog nooit een personeelsfeest meegemaakt, erg gezellig!”, aldus één van de kandidaten.

Tijdens de rondleiding heeft Bert Brouwer, bestuurder van Careander, gesproken met kandidaten, trajectbegeleiders en de jobcoach van Care&work. Hij was onder de indruk van dit project. “Mooi om te zien dat door deze samenwerking deze doelgroep een kans krijgt om op een laagdrempelige manier aan diverse werksoorten te snuffelen en zo mogelijk door te stromen naar betaalde arbeid”.

Bert Brouwer in gesprek met Marco

Op de foto is Marco Ruitenga in gesprek met Bert Brouwer. Marko loopt drie dagen stage op unit 7 en bekwaamt zich in elektra werkzaamheden. Binnenkort zal hij ook buiten het gebouw bij een regulier bedrijf stage lopen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar care&work@careander.nl

Terug naar het overzicht