Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

Klik op de soort ondersteuning waar u naar op zoek bent.

Hoe werkt het financieel?

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Er kan van de cliënten een eigen bijdrage gevraagd worden voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het eigen vermogen van de cliënt en de partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie is te vinden op: www.hoeverandertmijnzorg.nl