Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Wij ondersteunen bij het wonen, bij de dagbesteding of werken of bij het invullen van de vrije tijd. Dit doen we vanuit een protestants christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. We zijn dichtbij en geven ondersteuning in samenspraak met de cliënt. Begeleider en cliënt werken nauw samen, zodat wensen van cliënten uitkomen. Ons uitgangspunt? Zo gewoon als mogelijk en zo bijzonder als nodig! Careander is te vinden in diverse plaatsen op de Veluwe.

Klik op de soort ondersteuning waar u naar op zoek bent.

Hoe werkt het financieel?

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Er kan van de cliënten een eigen bijdrage gevraagd worden voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het eigen vermogen van de cliënt en de partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie kun u vinden op: www.hoeverandertmijnzorg.nl