Aanmelden

Is één van de woon- of werklocaties passend voor de cliënt? En besluit de cliënt om bij Careander te gaan wonen of werken? Dan maakt een consulent van Careander graag een afspraak voor een intake. Hierin bespreken we alle afspraken die belangrijk zijn voor de cliënt. Deze afspraken komen in een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan alle rechten en plichten van Careander en van de cliënt overzichtelijk op een rijtje. De overeenkomst geeft aan welke zorg Careander biedt. Als de zorg start of als er tussentijds dingen wijzigen, ondertekent de cliënt deze overeenkomst.

Zo weten we allebei waar we aan toe zijn en kunnen we samen gericht aan het werk om de ondersteuning te bieden die de cliënt wil.

De afdeling Advies & Ondersteuning van Careander kan u meer vertellen over het aanmelden en eventuele wachtlijsten. Zij zijn te bereiken via 0341-467832 of via adviesenondersteuning@careander.nl

Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. 

Meer informatie kun je vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl 

 

Wachtlijsten

 De actuele wachtlijsten voor locaties zijn bij ons bekend. Wij kiezen ervoor om deze wachtlijsten niet op de site te vermelden omdat het verhaal achter de cijfers van belang is. Mensen kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd voor meerdere locaties op de wachtlijst staan. Ook zeggen de wachtlijsten niets over andere interne ontwikkelingen, bijvoorbeeld geplande nieuwbouw.

Graag geven wij u informatie op maat over de wachtlijsten. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Advies & Ondersteuning. Zij zijn te bereiken via 0341-467832 (bereikbaar tijdens kantoortijden en dinsdag- en donderdagavond tot 20:00 uur) of via adviesenondersteuning@careander.nl