Klachten

Careander probeert kwalitatief goede zorg te bieden. Maar waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis.

Careander vind het belangrijk om klachten en onvrede te kunnen uiten. Zo kunnen we werken aan het verbeteren van onze ondersteuning. We vinden het belangrijk dat als je ontevreden bent of een klacht hebt, dit persoonlijk kunt vertellen en je verhaal kunt doen. De klacht moet worden opgelost en in de toekomst voorkomen worden.

Wat te doen als je een klacht hebt?

Als je als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet helemaal tevreden bent, horen wij dit graag zo snel mogelijk. Hiervoor kun je terecht bij je begeleider, de cliëntvertrouwenspersoon,  een externe klachtenfunctionaris of  de externe klachtencommissie (voor cliënten vanuit de WMO of Jeugdwet).

Brochure Klachten voor cliënten: kijk hier.

Brochure Klachten algemeen: kijk hier.

Cliëntvertrouwenspersoon

Soms is het lastig om over je klacht of onvrede te praten. Daarom kun je als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger gebruik maken van de ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en kan je informeren en adviseren. Ook kun je samen met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan met de mensen die  echt iets aan de klacht kunnen doen. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.
De cliëntvertrouwenspersoon bij Careander is:

Mw. Jeanet de Fluiter
LSR
Postbus 8224
3503 RE Utrecht
Telefoon: 06 – 19 46 23 61
Email: j.defluiter@hetlsr.nl

Klachtenfunctionaris

Wanneer het overleg niet heeft geleid tot een oplossing van de klacht, kun je als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de onafhankelijke  klachtenfunctionaris. Er kan dan een formele klacht worden ingediend. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, bemiddelt en brengt een advies uit. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Klachtencommissie  

Cliënten die vanuit de WMO of Jeugdwet zorg bij Careander ontvangen, kunnen bij een klacht of onvrede een formele klacht indienen bij een externe en onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt en brengt een advies uit. De klachtencommissie bestaat uit 3 leden, is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht, kan contact op worden genomen met:

Centraal Bureau Careander

T.a.v. Klachtafhandeling
Postbus 60
3840 AB Harderwijk 
Telefoon: (0341) 467 820

E-mail: Klachten@careander.nl