Welkom op PlienPlein.nl: een hulpmiddel voor veilig internet

De sociale media hebben binnen korte tijd een vaste plek in het dagelijkse leven veroverd. Veel cliënten maken op meer of mindere wijze gebruik van sociale media, denk aan Facebook, e-mail of het spelen van spelletjes op I-Pad of tablet.

Op de woonlocaties en voor cliënten met VPT biedt Careander internet aan, maar hoe begeleidt Careander cliënten hierin? Niet iedere begeleider is een expert op dit gebied. Het goede nieuws is dat dit ook niet hoeft. Net als dat we begeleiden op gebieden van sociale interactie, financiële zaken en verkeer, hoort sociale media in dit rijtje thuis. In het jaarlijkse zorgondersteuningsplan wordt dit een standaard vraag, waar we kansen en risico’s benoemen en met cliënt, familie en begeleider elkaar afspraken hierover maken.

Om cliënten te helpen met deze zaken heeft Careander een website ontwikkeld. Hier staat Plien klaar om, met behulp van video’s, meer te vertellen over veilig internetten, hoe pinnen werkt, veilig gebruik van alchohol en nog veel meer.

Maak kennis met Plien op de website www.plienplein.nl.