RuiterActief onderdeel van Careander

In goed onderling overleg neemt Careander de zorgorganisaties RuiterActief en RuiterWerkt over. De organisaties sluiten in visie, werkwijze en christelijke identiteit goed op elkaar aan. Met deze bundeling van krachten versterken de organisaties elkaar. Het vergroot de mogelijkheden van cliënten, deelnemers en medewerkers.

Zowel Careander als RuiterActief en RuiterWerkt ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Careander heeft 25 locaties die verspreid zijn over de provincie Gelderland, RuiterActief heeft locaties in Stroe en Barneveld. RuiterActief en Careander werken al vele jaren samen. Ook is RuiterActief onderaannemer van Careander.

Continuïteit gewaarborgd

Careander neemt RuiterActief en RuiterWerkt met terugwerkende kracht over per 1 januari 2019. Binnenkort vindt de officiële overdracht bij de notaris plaats. Voor de deelnemers en medewerkers van RuiterActief zal de overname geen ingrijpende gevolgen hebben. De dagelijkse gang van zaken blijft ongewijzigd. In de komende periode blijft Teunis Ruiter directeur van RuiterActief en RuiterWerkt en zal een zorgvuldige overdracht voorbereiden.

Kansen voor cliënten

Careander heeft onder meer woonlocaties in Ede en Lunteren. Voor de bewoners van deze locaties biedt het aanbod van RuiterActief kansen op dagactiviteiten in de buurt. RuiterActief biedt behalve dagbesteding ook verschillende vormen van werk aan via de Participatiewet. Deelnemers krijgen hierdoor veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dit past bij de visie op ontwikkelingsgericht werken van Careander. Voor de deelnemers van RuiterActief met een woonvraag, bieden de woonlocaties van Careander mogelijkheden.

Wooninitiatief Voorthuizen

RuiterActief is in samenwerking met Careander al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een woonlocatie voor deelnemers van RuiterActief in Voorthuizen. De plannen zijn vergevorderd en het is de bedoeling dat het nieuwe wooninitiatief in voorjaar 2020 de deuren opent.

Meer informatie?

Neem contact op met Careander via 0341-467820 of kijk op de websites: www.careander.nl of www.ruiteractief.nl.

Terug naar het overzicht