Voor het reizen naar werk- en dagactiviteiten is er vervoer nodig voor veel van onze cliënten. Vaak is dit groepsvervoer. Dit vervoer moet aansluiten bij de behoefte en zorgvraag van een cliënt, tegelijkertijd willen we het vervoer zo efficiënt mogelijk organiseren.

Het groepsvervoer bij Careander wordt uitgevoerd door een externe vervoerder. Op een aantal locaties zijn er eigen bussen die worden gereden door vrijwilligers. In de praktijk blijkt dat sommige ritten erg lang zijn door inefficiënte routes. Ook worden verschillende ritten gereden rond hetzelfde tijdstip naar één locatie voor werk- en dagactiviteiten. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij cliënten en daarnaast lopen de kosten voor vervoer hoog op.

Bij Careander is een Werkgroep Vervoer aangesteld die grondig onderzoek doet naar de huidige ritten en een passende oplossing. Eén van de oplossingen is het efficiënter plannen van ritten. Denk hierbij aan het verkorten of aanpassen van routes. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat cliënten eerder of later opgehaald of thuisgebracht worden. We begrijpen dat dit consequenties heeft voor cliënten. We gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om.

Petrie Kremer, interimmanager bedrijfsvoering: “We zijn ons ervan bewust dat de werkgroep al enige tijd aan de slag is met dit vraagstuk, maar het probleem blijkt complexer dan we vooraf verwacht hadden. Dat betekent dat we momenteel nog in de fase zitten waarbij we alle ritten in kaart aan het brengen zijn. We streven naar goed vervoer voor al onze cliënten. Om dit te bereiken moet het vervoer efficiënt worden ingericht. Samen voor haalbaar en betaalbaar vervoer.”

Daarnaast heeft Careander recent nieuwe centrale afspraken gemaakt om zelfstandigheid in vervoer te stimuleren. Dit gaat om de zelfstandige fietstocht of de rit in het openbaar vervoer. Cliëntenvervoer gaat dus niet alleen om de rit in een (rolstoel)bus. Careander stimuleert, als het mogelijk is, graag de zelfstandigheid van de cliënt.