Bestuurder Bert Brouwer schudt de hand van Nella Verweij (netwerkcoA�rdinator palliatieve zorg Noordwest Veluwe). Staand van links naar rechts de interne werkgroep bestaande uit: Arianne Poel (lijnmanager Langdurige Zorg), Marian Vierhout (teammanager woonlocatie a��t Schild), Maaike Brons (orthopedagoog) en Nadine Kabbedijk (beleidsmedewerker kwaliteit).

Met het ondertekenen van een intentieverklaring heeft Careander zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio Noordwest Veluwe. In dit netwerk werken diverse organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen. Met de intentieverklaring onderschrijft Careander het belang van goede palliatieve zorg. A�Door de samenwerking willen we de kwaliteit van leven verhogen van de oudere cliA�nten en cliA�nten met een levensbedreigende ziekte.

Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieken met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van de patiA�nten en hun naasten. CliA�nten met een beperking kunnen ook te maken krijgen met een terminale ziekte. Ook het aantal oudere cliA�nten bij Careander neemt toe. In de begeleiding en zorg komt dan op een bepaald moment palliatieve zorg op de voorgrond te staan.

Visie

Een interne werkgroep is gestart met het formuleren van een visie en beleid op palliatieve zorg. Vanuit onze christelijke identiteit willen we ook in de laatste fase van het leven bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Daarbij heeft de cliA�nt de regie, is de zorg op elkaar afgestemd, staat de vraag van de cliA�nt centraal en is het uitgangspunt dat de cliA�nt kan sterven op de plek van zijn of haar voorkeur.

Samenwerking en verbinding

Palliatieve zorg vraagt om andere kennis, vaardigheden en een andere houding van de mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Hierbij helpt samenwerking, verbinding en het delen van expertise met andere zorgorganisaties en het landelijk netwerk palliatieve zorg. Informeel werken we al langer samen met de partners binnen dit netwerk. Met het tekenen van de intentieverklaring is deze samenwerking ook geformaliseerd. Met de kennis die wij hebben van onze cliA�nt aangevuld met de deskundigheid van anderen op het gebied van palliatieve zorg, kunnen we de cliA�nt en de verwanten de beste zorg bieden.

Deelnemers

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Noordwest Veluwe is een van de 65 netwerkregioa��s in Nederland. Aan het netwerk nemen verder deel diverse organisaties die palliatieve zorg bieden, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en GGZ. Het netwerk is actief in het gebied van Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Voor onze locaties buiten dit gebied wordt nog contact gezocht met de netwerken die daar actief zijn.

A�

Terug naar het overzicht