Sponsoractie Careander Doet voor Careander Over Grenzen

Careander Over Grenzen is een stichting die is opgericht om projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Europa te ondersteunen. In 2004 nam een groepje medewerkers van Careander het initiatief om deze stichting op te richten en zich in te zetten voor Maini Dibace.

Sponsoracties voor 55 jaar jubileum Careander “Careander Doet!”

Careander bestaat in 2022 55 jaar. Dat wordt op de locaties gevierd met alle cliënten, begeleiders, verwanten en vrijwilligers. Daarnaast willen we ook iets voor een ander doen, namelijk diverse sponsoracties voor Careander over Grenzen onder de naam “Careander Doet!”

Harm Jan Kenter is voorzitter van de stichting. Harm Jan: “Op dit moment krijgen vijftig cliënten dagbesteding en is er een woonlocatie waar twaalf cliënten wonen. Gezien de grootte van de wachtlijst is het de droom van Mani Dibace om een tweede woonlocatie te bouwen. “Careander over Grenzen wil hen hier graag bij ondersteunen door het organiseren van verschillende sponsoracties voor het 55jarig jubileum. Op onze social media kanalen zijn de verschillende acties te volgen en misschien zelf een meedoen met een van de acties.”

Het team in Roemenië heeft een video gemaakt waarin een aantal mensen aan het woord komen, zoals Agi. Agi vertelt over haar dochter die in het wooncentrum woont. ‘Wij hebben besloten dat onze dochter bij Maini Dibace kan wonen, hierdoor heeft ze een mooie toekomst. Sinds haar verhuizing  is ze veel zelfstandiger geworden. Dat maakt me als moeder erg gelukkig.” Ook de moeder van Kinga zou haar dochter graag zelfstandig willen laten wonen. Nu woont ze nog thuis, maar graag krijgt ze straks een woonplek in het tweede woonhuis.

 Timike “Als de Heer het wil kan er gebouwd worden, dan mag ik in het nieuwe huis komen wonen.”

 Timike werkt al bij Maini Dibace, maar wil ook graag in het nieuwe huis gaan wonen. “Ik ben 42 jaar oud en woon samen met mijn ouders. Ik werk sinds 1997 bij de stichting en ik heb het hier erg goed. Als de Heer het wil kan er gebouwd worden en dan mag ik in het nieuwe huis komen wonen. Ik zou graag zelfstandiger worden, het lijkt me erg leuk om daar te wonen.”

 “Ik ben dankbaar dat ik hier mag werken”, zegt begeleider Robert Berekmeri. “Het is een uitdagende taak. Voor nieuwe bewoners zal het wennen zijn, maar iedereen hier wordt steeds zelfstandiger.”

 Als laatste vertelt Orsi, als leider van de stichting, meer over de gehandicaptenzorg in Roemenië en de grote behoefte aan gezinshuizen. Orsi: “We willen graag een nieuw woonhuis bouwen. We hebben al zoveel mensen op de wachtlijst dat we wel drie woonhuizen kunnen bouwen. Er leven hier 20.000 mensen met verstandelijke beperking. Hiervan wonen er 6.000 in tehuizen. 10 wonen er bij ons en de rest woont in grote sociale instellingen. Deze instellingen hebben ongeveer 300 bewoners en de huizen zijn ingedeeld in blokken van 50 personen. Dit laat zien dat er grote behoefte is aan een nieuw gezinshuis. Daar zijn we hard voor aan het werk.

 Een kleine inkijk in de locatie Maini Dibace ziet u hier.

Draagt u de stichting een warm hart toe? Dan is uw gift van harte welkom op rekening  NL08RABO01024.46.849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk.

 

 

 

 

Achtergrond informatie

Stichting Careander over Grenzen

Harm Jan Kenter is teammanager Careander en Voorzitter van Stichting Careander over Grenzen. Hij vertelt graag meer over het ontstaan van de Stichting en hun relatie met Maini Dibace in Roemenië. Want ook het dagactiviteitencentrum Maini Dibace kreeg te maken met het coronavirus en hierdoor moest het dagactiviteitencentrum voor een periode sluiten. Net als hier in Nederland werden de dagactiviteiten door cliënten gemist. Daarom ging men op zoek naar alternatieve bezigheden thuis, of op de woonlocatie van Maini Dibace. Vanuit Careander Over Grenzen zijn er acties opgezet, om het dagactiviteitencentrum financieel te ondersteunen in deze gedeelde moeilijke tijd.

Roemenië

Harm Jan: ,,In 2004, is bij een aantal enthousiaste medewerkers van Careander het idee ontstaan om iets te willen betekenen voor de medemens met een verstandelijke beperking in het buitenland, met name in een land waar de zorg niet zo goed is geregeld als in ons land. We zijn destijds, door al bestaande contacten, terecht gekomen in Roemenië, bij de Stichting Maini Dibace in de stad Targu Mures. Deze stichting beheert al bijna 25 jaar een dagactiviteitencentrum en heeft sinds 2014 ook een kleine woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Duurzame ondersteuning 

Careander Over Grenzen heeft ervoor gekozen om deze stichting duurzaam te ondersteunen, zowel op financieel gebied als materieel gebied. ,,Je moet je voorstellen, dat de overheid niet meer dan 20% bijdraagt aan het budget, de rest moet van plaatselijke of buitenlandse donateurs komen. De medewerkers bij Maini Dibace zijn zeer betrokken en hebben een groot hart voor hun cliënten. Doordat wij het dagcentrum en de woonlocatie zelf bezoeken, zien we hoe goed ze bezig zijn en met relatief weinig middelen er het beste van maken.”

Acties  

,,Gelukkig kunnen we vanuit Careander Over Grenzen hier een bijdrage aan leveren en hebben we hen in de loop der jaren met diverse acties kunnen ondersteunen. Zo kon het dagactiviteitencentrum een rolstoelbus aanschaffen en een kaarsenmakerij realiseren. Ook kwam er vanuit Nederland een belangrijke financiële bijdrage voor de bouw van de woonlocatie. Eens in de twee jaar sturen we een transport met kleding en andere materialen.”

Ondersteuning van Careander

,,Wat heel fijn is, is dat de stichting hierin gesteund worden door Careander. In de loop der jaren zijn vanuit diverse locaties sponsoracties georganiseerd en ook de bestuurders van Careander hebben altijd een grote betrokkenheid en support getoond. Zo is ook bestuurder Bert Brouwer mee geweest op een werkbezoek, en ook hij was onder de indruk van de inzet van de medewerkers daar.”

Droom 

Op dit moment krijgen vijftig cliënten dagbesteding aangeboden en is er een woonlocatie waar twaalf cliënten wonen. Gezien de wachtlijst is het hun droom om een tweede woonlocatie te bouwen. ,,We willen hen hier graag bij ondersteunen.”

Draagt u de stichting een warm hart toe? Dan is uw gift van harte welkom op rekening  NL08RABO01024.46.849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk.