Achtergrond informatie

Stichting Careander over Grenzen

Harm Jan Kenter is teammanager Careander en Voorzitter van Stichting Careander over Grenzen. Hij vertelt graag meer over het ontstaan van de Stichting en hun relatie met Maini Dibace in Roemenië. Want ook het dagactiviteitencentrum Maini Dibace kreeg te maken met het coronavirus en hierdoor moest het dagactiviteitencentrum voor een periode sluiten. Net als hier in Nederland werden de dagactiviteiten door cliënten gemist. Daarom ging men op zoek naar alternatieve bezigheden thuis, of op de woonlocatie van Maini Dibace. Vanuit Careander Over Grenzen zijn er acties opgezet, om het dagactiviteitencentrum financieel te ondersteunen in deze gedeelde moeilijke tijd.

Roemenië

Harm Jan: ,,In 2004, is bij een aantal enthousiaste medewerkers van Careander het idee ontstaan om iets te willen betekenen voor de medemens met een verstandelijke beperking in het buitenland, met name in een land waar de zorg niet zo goed is geregeld als in ons land. We zijn destijds, door al bestaande contacten, terecht gekomen in Roemenië, bij de Stichting Maini Dibace in de stad Targu Mures. Deze stichting beheert al bijna 25 jaar een dagactiviteitencentrum en heeft sinds 2014 ook een kleine woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Duurzame ondersteuning 

Careander Over Grenzen heeft ervoor gekozen om deze stichting duurzaam te ondersteunen, zowel op financieel gebied als materieel gebied. ,,Je moet je voorstellen, dat de overheid niet meer dan 20% bijdraagt aan het budget, de rest moet van plaatselijke of buitenlandse donateurs komen. De medewerkers bij Maini Dibace zijn zeer betrokken en hebben een groot hart voor hun cliënten. Doordat wij het dagcentrum en de woonlocatie zelf bezoeken, zien we hoe goed ze bezig zijn en met relatief weinig middelen er het beste van maken.”

Acties  

,,Gelukkig kunnen we vanuit Careander Over Grenzen hier een bijdrage aan leveren en hebben we hen in de loop der jaren met diverse acties kunnen ondersteunen. Zo kon het dagactiviteitencentrum een rolstoelbus aanschaffen en een kaarsenmakerij realiseren. Ook kwam er vanuit Nederland een belangrijke financiële bijdrage voor de bouw van de woonlocatie. Eens in de twee jaar sturen we een transport met kleding en andere materialen.”

Ondersteuning van Careander

,,Wat heel fijn is, is dat de stichting hierin gesteund worden door Careander. In de loop der jaren zijn vanuit diverse locaties sponsoracties georganiseerd en ook de bestuurders van Careander hebben altijd een grote betrokkenheid en support getoond. Zo is ook bestuurder Bert Brouwer mee geweest op een werkbezoek, en ook hij was onder de indruk van de inzet van de medewerkers daar.”

Droom 

Op dit moment krijgen vijftig cliënten dagbesteding aangeboden en is er een woonlocatie waar twaalf cliënten wonen. Gezien de wachtlijst is het hun droom om een tweede woonlocatie te bouwen. ,,We willen hen hier graag bij ondersteunen.”

Draagt u de stichting een warm hart toe? Dan is uw gift van harte welkom op rekening  NL08RABO01024.46.849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk.