Organisatiecrisisteam

Met ingang van september 2020 is het Organisatiecrisisteam (OCT) weer actief. Na een evaluatie van de eerste periode van de coronacrisis is de crisisorganisatie aangepast. Hiermee wil Careander snel en doortastend kunnen handelen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. 

Het Organisatiecrisisteam (OCT) bestaat uit de bestuurder, MT-leden en een teammanager. Als adviseurs zijn toegevoegd: een orthopedagoog en een communicatieadviseur. Het OCT heeft de volgende taken:

 • Strategische besluitvorming en coördinatie
 • Besluitvorming over de zorgcontinuïteit, een evacuatie of de opvang van slachtoffers
 • Communicatie en informatievoorziening
 • Contacten met externe partijen op bestuurlijk niveau

Beleidsteam

Het OCT krijgt ondersteuning en advies van het Beleidsteam. Dit team bestaat uit een consulent en deskundigen op het gebied van veiligheid, medewerkers en financiën.

Het Beleidsteam heeft de volgende taken:

 • Volgt alle corona gerelateerde informatie en beoordeelt deze naar de impact voor Careander.
 • Doet voorstellen, geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en past vastgesteld beleid aan ter besluitvorming voor het OCT.
 • De werkgroep handelt zelfstandig binnengekomen vragen af. Tenzij dit om nieuw beleid vraagt, dan wordt het voorgelegd ter besluitvorming aan het OCT.
 • De werkgroep geeft advies op voorgelegde casuïstiek. Advies is, zo nodig, binnen 24 uur beschikbaar.

Locatiecrisisteam

Mocht er op één of meer locaties een uitbraak komen, dan zullen we voor het betreffende team of locatie een Locatiecrisisteam instellen (LCT). Maatregelen zullen zoveel mogelijk in samenspraak met de verwantenraden genomen worden. Ons beleid kan dus per locatie verschillend zijn, afhankelijk van de specifieke situatie. Dit helpt om er maatwerk van te maken

Een Locatiecrisisteam (LCT) bestaat uit een teammanager, orthopedagoog, begeleider, administratief medewerker en een verwant/cliënt (als adviseur).

Het Locatiecrisisteam heeft de volgende taken:

 • Interne aansturing van de locatie
 • Vertaling organisatierichtlijnen naar lokale crisisaanpak
 • Coördinatie van de activiteiten op de locatie
 • Contacten met verwanten en externe partijen op locatieniveau

Afhankelijk van de aard en omvang van de crisis kan in het managementteam besloten worden tot aanpassing van de crisisorganisatie.

Meer informatie of vragen

 • Op de website is op de homepage onder ‘Actueel’ en onder ‘Careander/Careander en Corona’ veel informatie te vinden voor verwanten, cliënten en medewerkers.
 • Voor vragen is de persoonlijk begeleider of de teammanager van de locatie het eerste aanspreekpunt.
 • Vragen voor het Beleidsteam of Organisatiecrisisteam kunnen naar het mailadres oct@careander.nl verstuurd worden.