Vandaag is de coA�peratie Care Academy Veluwe opgericht door zeven samenwerkingspartners in onderwijs, zorg en welzijn. De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. De Care Academy startte in 2011 als een klein experimenteel project, groeide in 2014 uit tot een groot project en is nu duurzaam verankerd met de start van de coA�peratie. Aan de coA�peratie nemen deel het ROC Landstede, ’s Heerenloo, Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Icare, St. Jansdal en Hogeschool Windesheim.

De coA�peratie is een platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatie. Door de snelle veranderingen in de samenleving en in de zorg en welzijn worden er andere eisen gesteld aan de zorgprofessional. Heel erg belangrijk is dat cliA�nten en patiA�nten zelf zoveel mogelijk het heft in eigen handen houden. Het bijzondere aan de opleidingen is dat deze gezamenlijk worden ontwikkeld door zorgorganisaties A�n het onderwijs. Zodat alles wat studenten leren, theorie en praktijk, direct aansluit bij wat cliA�nten nodig hebben.

Werkend leren

Onderdeel van de Care Academy is het werkend leren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Studenten worden begeleid door leraren van ROC Landstede en docenten en experts uit het werkveld. Het leren en werken gebeurt vooral naar aanleiding van de ervaringen van de student op de werkvloer van een zorgorganisatie. Er is dus geen standaard lesprogramma. De lessen volgen de vraag van de student, die in de dagelijkse werkpraktijk ervaart wat er nodig is om te voldoen aan de ondersteuningsvraag van cliA�nten. Op dit moment worden zoa��n 100 leerlingen op deze manier opgeleid.

Bijscholing en inleefsessies

Daarnaast is er bij- en nascholing en maatwerkonderwijs voor de ervaren zorgprofessionals. Hierbij ontwikkelen de zorgorganisaties gezamenlijk cursussen en trainingen of delen die met elkaar. Een derde onderdeel van de Care Academy Veluwe isA� het zorgethisch lab. In deze nagebootste zorgomgeving ervaren studenten en medewerkers in inleefsessies zelf hoe het is om cliA�nt te zijn. De ethische dilemmaa��s die elke zorgmedewerker dagelijks meemaakt, worden in het lab uitvergroot en gezamenlijk bekeken.

dsc_0111

De samenwerkingspartners ondertekenen bij de notaris de statuten en het huishoudelijk reglement van de coA�peratieve vereniging Care Academy Veluwe.

A�

Terug naar het overzicht