Merie Franken is begeleider op woonlocatie ‘t Schild en Persoonlijk begeleider van Riekje Koetsier.

Door de training Methodisch Cyclisch Werken en DVIE weer even stil staan bij mijn manier van werken

“Ik werk nu bijna twee jaar bij Careander en ben persoonlijk begeleider van twee cliënten.

Met deze cliënten heb ik jaarlijks een zorgplangesprek. We bespreken hoe het gaat, wat de ondersteuningsvraag is en welke doelen er zijn. We rapporteren als team op de doelen. Ik kan volgen of het allemaal goed loopt, en zo niet dan kan ik actie ondernemen. Familie kan meelezen in ‘Mijn Portaal’ en zijn zo ook betrokken.

Nu heb ik onlangs de training ‘methodisch cyclisch werken’ en ‘Dit vind ik ervan’ (DVIE) gevolgd. Dit heeft ervoor gezorgd dat we weer even stilstaan bij de cyclus.  Door de waan van de dag en de werkdruk werd de focus wat minder op de manier waarop we methodisch cyclisch werken. De training heeft mij, maar daarmee ook de cliënt heel veel opgeleverd.”

Beterschap gewenst van ‘jouw Riekje’

“Naar aanleiding van de ‘Dit vind ik ervan’ training heb ik met beide cliënten een uitvoerig gesprek gevoerd over alle levensdomeinen. Daar heb ik echt de tijd voor genomen. Hier kwam heel veel uit.

We hebben door dit gesprek een goede basis gelegd. Ik heb een nog betere vertrouwensband gekregen. We hebben nu aan een half woord genoeg. Riekje, één van de cliënten verwoordde het mooi: ‘Jij bent er speciaal voor mij he? Ik ben altijd de jouwe he?’ Toen ik ziek was kreeg ik een heel lief kaartje van Riekje, met daarop beterschap van ‘Jouw Riekje’.”

Een gesprek naar aanleiding van de begrafenis

“Met Riekje ben ik naar de begrafenis geweest van haar broer. Dat was nog haar enige familie. De begrafenis liep anders dan de verwachtingen die zij zelf bij een begrafenis heeft.  Dat maakte dat zij hierover met mij wilde praten. Haar eigen dood en haar ideeën bij een begrafenis werden opeens belangrijk voor haar. Hoe wil ik dat eigenlijk?  Welke liedjes wil ik dat er gezongen worden?

Wij hebben hier de tijd voor genomen en besproken wat zij belangrijk vindt. Dat is nu allemaal vastgelegd en dat geeft Riekje rust.

Ik merk aan alles dat ik heel belangrijk voor Riekje ben, ik ben de belangrijke ‘andere’ voor haar.”

Het kost tijd om een vertrouwensband op te bouwen

“Ik heb met beide cliënten een beter contact en verdiepende band gekregen door de DVIE gesprekken.

Door corona hebben we veel met flexwerkers moeten werken. Het heeft gemaakt dat de dagelijkse zorg door kon gaan. Maar het bracht ook grote onrust met zich mee onder de cliënten. Het vertrouwen dat de begeleiders opgebouwd hadden waren ze even helemaal kwijt. Het kost tijd om een band op te bouwen en daarvoor zijn flexwerkers er te kort en te incidenteel.

Als je bij Careander woont, heb je net als ieder ander, iemand nodig die naast je staat. Vooral als je geen familie meer hebt. Het is zó belangrijk dat we daar oog voor hebben. Dan kan een maatje van grote toegevoegde waarde zijn. Iemand die af en toe er speciaal voor jou is.”

Enthousiasme overdragen

“Ik werd enthousiast gemaakt voor DVIE door één van mijn collega’s. Zij was zó enthousiast, dat maakte dat ik mij ook snel ben gaan inschrijven.

Ik merk dat cliënten het fijn vinden om te praten. Ik hoop dat ik door mijn verhaal mijn enthousiasme overdraag aan andere collega’s. DVIE heeft meerwaarde voor de cliënt maar ook voor de begeleider.”