Strategische Koers 2022-2026 definitief

De Raad van Toezicht is akkoord met de Strategische Koers 2022-2026. Ook de OR en de centrale cliëntenraad gaven een positief advies over het document. In de koers wordt beschreven waar wij naartoe werken tussen nu en 2026. 

Vanaf augustus 2020 zijn wij met elkaar op pad gegaan om tot een nieuwe strategische koers te komen. Een kernteam met daarin een afvaardiging vanuit de organisatie is onder leiding van MT-lid Eline de Craen aan de slag gegaan. Eline: “We hebben er bewust voor gekozen om de koers voor de volgende jaren samen te ontdekken. Daarom hebben we zoveel mogelijk mensen die bij Careander horen, zoals cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers, laten aansluiten bij de wereldverkenning en mee laten praten. Gezien de onrustige tijd door Covid-19 was het voor ons als kernteam een uitdaging om dit vorm te geven. Wat is het dan geweldig om te zien dat het toch lukt en er zoveel mensen zijn die enthousiast mee op pad willen. Daardoor hebben we nu een gezamenlijk gedragen resultaat.”

Doorgaande lijn
Bestuurder Bert Brouwer: “Uit onze verkenning bleek al snel dat de missie en visie van Careander ook voor de komende jaren passend zijn. Er kwam bevestiging dat de weg die wij een aantal jaren geleden zijn ingeslagen, ook voor de komende jaren de juiste is. Ons reisdoel blijft gelijk. Wel hebben wij onze route geactualiseerd en aangescherpt. Want de wereld binnen en buiten Careander is in beweging. En de roep om focus te bepalen, was sterk. Daarom hebben wij keuzes gemaakt en deze beschreven in de Strategische Koers. Aan de orde komt waar wij voor gaan en staan, welke trends en ontwikkelingen wij zien, voor wie en hoe wij van betekenis willen zijn en wat wij de komende jaren te doen hebben om daar te komen.”

Strategische ambitie
Het reisdoel waarnaar wij samen op weg gaan tussen nu en 2026, ook wel strategische ambitie genoemd, wordt als volgt beschreven:

“Eind 2026 kiest een toenemend aantal cliënten voor Careander omdat zij ervaren dat de zorg- en dienstverlening van Careander wordt gekenmerkt door de volgende kernwoorden: persoonsgericht, ontwikkelingsgericht en onderdeel van de samenleving.”

Dit is wat ons drijft en waarvoor wij ons elke dag willen inzetten. Wij vertrouwen erop dat cliënten nu én in de toekomst voor Careander blijven kiezen als wij deze ambitie weten waar te maken. Om deze strategische ambitie te realiseren, zijn in de Strategische Koers speerpunten geformuleerd die in de periode 2022-2026 prioriteit krijgen.

Hoe nu verder? 

De Strategische Koers wordt de komende maanden uitgewerkt in een implementatieplan. De tijdgeest en de maatschappij waarin wij leven, maken het echter onmogelijk om vooraf onze reis van A tot Z uit te stippelen. Daarom zien wij het als een trektocht. Onderweg gaan aanvullende keuzes van ons worden gevraagd. Wij vragen ons dan steeds af wat de impact is voor de cliënt, medewerker, organisatie en omgeving, zodat wij komen tot een gedegen keuze die ons dichterbij ons reisdoel brengt.

Lees hier de samenvatting van de Strategische koers of bekijk hier de Praatplaat in pdf.