Samen invulling geven aan de Strategische Koers 2022-2026

Eens in de zoveel jaar staan we stil bij de koers van Careander, de richting die we samen opgaan. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het uitvoeren van de plannen uit de Strategische Koers die loopt tot en met 2021. In het najaar van 2021 willen we de nieuwe Strategische Koers klaar hebben voor de jaren 2022-2026.

De koers voor de volgende jaren gaan we samen vullen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen mee laten praten die bij Careander horen, zoals cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

Introductiebijeenkomsten augustus 2020

Op 26 en 27 augustus hebben we introductiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn goed bezocht door de leden van de Centrale cliëntenraad (deelraad verwanten en cliënten), de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het managementteam.

Wereldverkenning maart en april 2021

In maart en april 2021 verkennen we wat er in de buitenwereld gebeurt. Ook stellen we aan elkaar de vraag wat hierin belangrijk is voor Careander en wat dit betekent voor ontwikkelingen binnen Careander. Hiervoor plannen we negen interactieve online bijeenkomsten. Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomsten.

Betrekken cliënten en medewerkers

Vanaf maart 2021 krijgen alle cliënten de kans om hun inbreng te leveren. Ook gaan we met alle lokale cliëntenraden in gesprek. In april 2021 gaan we met behulp van een digitale vragenlijst de mening van de medewerkers peilen. We streven ernaar om ook een aantal verwanten en cliënten deel te laten nemen aan dit onderzoek.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar het kernteam voor de Strategische Koers via strategischekoers@careander.nl.