Beste familie en vrienden van cliënten van Careander,

Inmiddels zijn we de drempel van het nieuwe jaar alweer ruimschoots over.

Ook in 2022 zullen wij ons ten volle inzetten voor onze cliënten. We doen dat graag samen met u. Werken vanuit de driehoek draagt immers enorm bij aan het welzijn en de ontwikkeling. En dat is waar onze medewerkers elke dag door gemotiveerd worden.

In 2022 hopen we ons 55 jarig bestaan te vieren. We gaan daar op feestelijke wijze bij stilstaan, maar wel in kleine gezelschappen.

Verder zullen we dit jaar een nieuw elektronisch cliëntendossier invoeren. U leest hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

Ook zullen we dit jaar veel aandacht besteden aan Kind & Jeugd. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de zorg voor kinderen en jongeren er op de korte en lange termijn uit gaat zien en wat daarvoor nodig is.

In het nieuwe jaar staan we ook stil bij de ontwikkeling van Careander in de komende jaren. Welke rol gaat technologie spelen, het tekort aan arbeidskrachten, de financiering die onder druk staat? Met deze en andere vragen heeft een groep collega’s zich de afgelopen tijd bezig gehouden. Dat heeft geleid tot een nieuwe strategische koers, die binnenkort zal worden vastgesteld. In die nieuwe koers staat centraal dat wij onze unieke plek in ons werkgebied in de komende jaren willen behouden en versterken. Cliënten, familie en collega’s waarderen wat we doen; de kleinschalige locaties, de persoonsgerichte zorg, de aandacht voor elkaar. Deze kenmerken zijn en blijven goud waard. Daarnaast hebben we binnen Careander ambities voor groei, voor verbetering, voor innovatie. Dat inspireert.

Naast deze en andere prioriteiten zal ook corona nog veel van ons vragen. De zorg gaat immers altijd door, ook als er uitval is door ziekte of allerlei maatregelen nodig zijn. Ik hoop dat we mogen rekenen op uw begrip, al naar gelang de ontwikkelingen. Samen met u zijn we gekomen waar we nu staan, samen met u willen we graag verder.

Mede namens alle collega’s van Careander wil ik u alle goeds wensen voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, bestuurder