De landbouw in Nederland is enorm in beweging: CO2 uitstoot, telkens veranderende regelgeving, bemoeienis vanuit Brussel, noem maar op. Boeren staan voor de vraag hoe zij om willen gaan met deze ontwikkelingen. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik werd geïnspireerd door een film die ik zag, over boeren die hun bedrijf aanpassen aan klimaatverandering. Ze werken met grassen die dieper wortelen, telen nieuwe gewassen en laten onderzoek doen naar datgene dat het beste werkt. Ze reageren niet, ze ondernemen.

De overeenkomst met de zorg is overduidelijk. Net als de landbouw is de zorg in Nederland enorm in beweging. Allerlei ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Als voorbeelden noem ik de opkomst van zorgrobots, de tekorten op de arbeidsmarkt en krimpende budgetten. Veranderingen zijn van alle tijden, maar ze gaan nu sneller dan voorheen. Van Careander vraagt dit duidelijke eigen keuzes: wat vinden we belangrijk, waarvoor willen we gaan, over welke trends maken we ons niet al te druk?

Vanuit deze gedachte werken wij momenteel aan een nieuwe strategische koers voor Careander. Ons doel is helder: we willen bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat was zo en dat blijft zo. We denken hard na over de manier waarop we dat de komende jaren het beste kunnen gaan doen. Als we daar verder mee zijn, dan hoort u van ons.

Lisa Aartsen met één van de ambulante cliënten van wie zij begeleider is aan de Langendijkstraat in Harderwijk.

Careander leidt sinds 2018 BBL-leerlingen op. BBL staat voor Beroeps Begeleidend Leren. Dit betekent dat je tegelijk werkt en leert. BBL-ers zijn  in dienst bij Careander als leerling – (persoonlijk)begeleider met een leerling salaris.  Als BBL-er rouleer je tijdens je werk- en leerperiode van werkplek om zo breed mogelijk te worden opgeleid. Inmiddels zitten we op 30 BBL- leerlingen en zijn er dit jaar (2021) zes leerlingen geslaagd!

Waarom?

Cliënten hebben recht op goede zorg, nu en in de toekomst. Het personeel van Careander vergrijst en Careander heeft behoefte aan nieuw talent. Ook wordt er een arbeidstekort verwacht in de zorg.

Praktijkopleider Esmée van Dijk: “We willen jongeren en mensen met meer werk- en levenservaring enthousiasmeren om te werken in de gehandicaptensector. Daarnaast willen we bevorderen dat de studenten na het behalen van hun diploma ervoor kiezen om te gaan werken bij Careander. Dit maakt dat we de continuïteit van zorg ook in de toekomst kunnen waarborgen.”

Hoe werkt het?

De BBL-leerling wordt écht een mede-collega in het team. De BBL-er draait na een passende inwerkperiode zelfstandig diensten en is aanwezig bij bijvoorbeeld teamvergaderingen en verplichte trainingen binnen de locatie. Praktijkopleider Esmée van Dijk: “Bij het BBL-traject krijg je een werkplek waar je de nieuwe kennis die je leert op school direct kan toepassen in de praktijk. Als BBL-er werk je tijdens je leerperiode op minimaal 2 verschillende plekken: op een woonlocatie én op een dagbestedingslocatie. In veel gevallen rouleer je ook nog een derde keer.  Dit geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere starters. Daarnaast geeft dit je vaak mooie doorgroeimogelijkheden binnen Careander.”

Oud BBL-leerling Lisa Aartsen: “De frisse blik die een BBL-er meebrengt houdt de organisatie scherp.”

Praktijkverhaal

Een van de geslaagde leerlingen is Lisa Aartsen, zij werkt nu als begeleider op de ambulante woonlocatie de Langendijkstraat in Harderwijk. Voor het BBL traject werkte Lisa als verkoopmedewerker bij een supermarkt. Nadat haar jongste naar de basisschool ging was er ruimte voor ontwikkeling.

Uitwisseling ervaringen

Lisa: “Ik ben gaan nadenken welke baan beter bij mijn kwaliteiten zou aansluiten. Een baan in de gehandicaptenzorg leek geschikt te zijn. Careander bood een parttime functie voor een BBL-leerling aan. Ideaal voor mij als zij-instromer. Op deze manier kon ik werken en leren tegelijk. Wat ik op school leerde kon ik gelijk in de praktijk uitoefenen en ervaringen die ik in de praktijk tegen kwam kon ik weer delen op school. Het uitwisselen van ervaringen met mede klasgenoten (veelal zij-instromers) en collega’s vond ik erg leerzaam.”

Wat levert het op?

Lisa: “Dankzij het BBL-traject heb ik een baan die voldoening geeft bij een fijne organisatie. Ik heb veel verschillende mensen leren kennen en heb meer ervaren en geleerd dan ik van tevoren had bedacht. En ik ben natuurlijk trotse bezitter van een MMZ-4 diploma!”

Wil je meer weten over werken & leren bij Careander?

Mail de Praktijkopleider: BBL: bbl@careander.nl /Stage: stage@careander.nl

Bij Careander hebben we op dit moment gelukkig nauwelijks coronabesmettingen onder cliënten en medewerkers. Dit is te danken aan het consequent naleven van de hygiënemaatregelen door cliënten, medewerkers en vele anderen. ​Ook de vaccinaties hebben hieraan bijgedragen. We zijn hier erg blij mee.

Op landelijk niveau vinden soms verhitte discussies plaats over nog verdergaande maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkennen van de mogelijkheden voor werkgevers in de zorg om een coronatoegangsbewijs van werknemers te vragen. Dit onderwerp houdt ook ons bezig en wij volgen deze ontwikkelingen dan ook op de voet.

Op 22 december 2020 is Careander gestart met een online nieuwsbrief voor verwanten. Met hierin achtergrondinformatie, nieuws, ontwikkelingen en verhalen. Bestuurder Bert Brouwer licht toe.

Careander is in 1967 ontstaan als initiatief van ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Vanaf de start zijn ouders en andere verwanten door de jaren heen intensief betrokken gebleven. In de eerste plaats bij hun eigen kind, broer of zus, maar ook bij Careander als organisatie. Die betrokkenheid zien we terug op veel manieren. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken in de ‘driehoek’ van cliënt, verwant en begeleider. Je ziet het ook in deelname aan verwantenraden, vrijwilliger, enzovoorts.

We zijn blij met uw betrokkenheid. We werken er graag aan om deze zo te houden en te versterken. Daardoor kunnen wij meer betekenen voor cliënten. En dat is wat wij graag willen. Daarom zijn we begonnen met deze digitale nieuwsbrief. Deze zal vanaf nu tweemaandelijks verschijnen en daarmee het magazine ‘Contact’ vervangen. Als er dringende informatie te delen is, zal de nieuwsbrief vaker verschijnen of krijgt u ‘Serviceberichten’ met korte mededelingen van ons. Ik hoop van harte dat deze nieuwe communicatiemiddelen bijdragen aan de band tussen u en ons.

Ik wens u veel leesplezier en groet u hartelijk.

Bert Brouwer, Bestuurder Careander

 

 

Eens in de zoveel jaar staan we stil bij de koers van Careander, de richting die we samen opgaan. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het uitvoeren van de plannen uit de Strategische Koers die loopt tot en met 2021. In september 2021 willen we de nieuwe Strategische Koers klaar hebben voor de jaren 2022-2026.

De koers voor de volgende jaren gaan we samen vullen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen mee laten praten die bij Careander horen, zoals cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Met dit doel organiseren we de ‘Maand van de wereldverkenning’ in maart 2021.

Introductiebijeenkomsten augustus 2020

Op 26 en 27 augustus hebben we introductiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn goed bezocht door de leden van de Centrale cliëntenraad (deelraad verwanten en cliënten), de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het managementteam. Tijdens de bijeenkomsten is er veel moois benoemd wat we graag gebruiken in de komende tijd.

Maand van de wereldverkenning maart 2021

In maart 2021 verkennen we wat er in de buitenwereld gebeurt. Ook stellen we aan elkaar de vraag wat hierin belangrijk is voor Careander en wat dit betekent voor ontwikkelingen binnen Careander. Hiervoor plannen we online bijeenkomsten in de hele maand maart 2021 (op de maandag, dinsdag en donderdag). Medewerkers en verwanten krijgen binnenkort uitnodigingen om (online) bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Programma

Het programma is nog niet rond, maar zeker is, dat het heel interessant en gevarieerd gaat worden! We lichten hierbij alvast een tipje van de sluier op. Dominee Jan Visser gaat ons meenemen in de ontwikkelingen in de wereld rondom identiteit. Mike van Rijswijk vertelt als futuroloog wat er aan technologische ontwikkeling op ons af komt. Tegelijkertijd laat hij ons nadenken over de (on)mogelijkheden die dat geeft. We gaan speeddaten met diverse mensen, zoals Anja Waninge, innovatiespecialist in het onderwijs. We zijn nog aan het werk met andere inspirerende sprekers, daarover later meer.

Betrekken cliënten en medewerkers

Vanaf maart 2021 gaan we met alle lokale cliëntenraden in gesprek. In april 2021 gaan we met behulp van een digitale vragenlijst de mening van de medewerkers peilen. We streven ernaar om ook een aantal verwanten en cliënten deel te laten nemen aan dit onderzoek.

Communicatie

Om alle communicatie over de Strategische koers 2022-2026 meteen herkenbaar te laten zijn, hebben we een projectlogo ontwikkeld. Met het logo geven we in beeld onze visie weer. Reind Kuiper, lid van de deelraad cliënten, legt in deze video uit wat de betekenis is van het logo. Ook Eline de Craen, manager Expertise & Behandeling en projectleider, komt aan het woord.

Klik op de blauwe knop om de video te bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar het kernteam voor de Strategische Koers via strategischekoers@careander.nl.