In verband met het vertrek van Bert Brouwer is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een interim bestuurder die na de zomer het stokje van Bert over kan nemen. Samen met leden van de RvT en het MT zijn gesprekken gevoerd met kandidaten en ook de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraden zijn bij het proces betrokken.

De Raad van Toezicht  is verheugd mee te delen dat Karin Veltstra is gestart als interim bestuurder van Careander. Karin is een ervaren zorgbestuurder en neemt veel ervaring uit andere zorgorganisaties mee. Daarover zal Karin op een later moment meer vertellen.

Wij kijken uit naar de samenwerking en wensen Karin heel veel succes en werkplezier bij Careander.

Dit jaar vieren we dat Careander 55 jaar bestaat.

Dat is een bijzonder jubileum, waar we natuurlijk graag bij stilstaan. Toen Careander werd opgericht was ons land volop bezig met het opbouwen van de welvaartsstaat. Jaar na jaar werden we rijker. Ook kwam er in die tijd veel meer steun voor mensen die dat nodig hadden vanwege ouderdom, ziekte of werkloosheid. In die jaren zijn veel zorgorganisaties ontstaan, waaronder Careander. Het initiatief was afkomstig van een groep ouders. Ouderbetrokkenheid was nodig om de organisatie op te kunnen bouwen. Careander groeide en werd telkens professioneler.

Het hart bleef: liefdevolle zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens uniek is en door God geliefd.

Anno 2022 zijn we weer in een tijd vol van verandering, net als in 1967. Het verschil is dat er toen een organisatie moest worden opgebouwd, terwijl die er nu gewoon staat. Ook was de tijdgeest toen een geheel andere dan nu. We voelen allemaal aan dat de komende jaren in de zorg anders zullen worden dan nu. Alleen al de krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor grote uitdagingen. Daarnaast zien we een enorme opkomst van technologische toepassingen in de zorg; heel hoopvol wat mij betreft. Economisch wordt het spannend: hebben we ook in de toekomst genoeg financiën beschikbaar om het huidige zorgniveau te kunnen behouden? Niemand die het zeker weet.

Ik verwacht dat we elkaar in de toekomst nog meer nodig zullen hebben dan nu al het geval is; dat we in de zorg wellicht een nog groter beroep gaan doen op familie en vrijwilligers. Dat vraagt wat, maar het biedt ook kansen voor nog betere zorg. Dat gebeurde in 1967 immers ook. Daarom houden we vast wat ons drijft, namelijk het bieden van liefdevolle zorg vanuit onze mensvisie. Laten we wat dat betreft samen op blijven trekken, kansen zien en benutten om de zorg verder te verbeteren.

Samen lukt dat, net als in 1967. Reden voor een feestje!

Blog door Eline de Craen, Manager Expertise & Behandeling

Een van de onderdelen die ik zo fijn vind aan mijn werk bij Careander, is het meegaan met mijn medewerkers naar cliënten en locaties. Wat was het door corona een saaie tijd wat dat betreft, want ik kon nergens meer mee naartoe. Ik moest het doen met de verhalen op afstand.

Niks voor mij, want met een praktische zorgachtergrond ben ik toch het liefst zo af en toe in de praktijk om te horen, te zien en te voelen. Het contact met de cliënten en medewerkers maken altijd weer duidelijk waarom ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Een van de speerpunten in de nieuwe Strategische Koers van Careander is het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ik heb hier al diverse mooie voorbeelden van gezien. Graag deel ik met jullie mijn mooiste ervaring, waarvan ik hoop deze nooit kwijt te raken.

Op een dag toen ik met één van de consulenten mee ben geweest om op een locatie te kijken, mocht ik na afloop blijven eten. Vond ik best wel spannend, want hoe zouden cliënten het vinden als er ineens een vreemde bij hen aan tafel zit? Hoe geweldig is het dan als je met open armen ontvangen wordt, er met zorg een plek voor je uitgezocht wordt en er een vragenvuur op je afkomt tijdens de maaltijd? Wat was ik geraakt door deze openheid en oordeelloosheid. Het hield niet op. Na het eten deden we een spelletje. Voor mij een onbekend spel, maar met de grootste toewijding en geduld werd ik wegwijs gemaakt in de spelregels en mocht ik aan tafel mijn plek innemen. Een cliënt die het niet helemaal zelf kon, werd liefdevol geholpen door zijn medebewoner. Ik heb nog nooit zo leuk een spel gespeeld. Van elke bewoner kwam zijn of haar eigen talent naar voren op deze gezellige avond.

Wat kunnen we, juist in deze tijden, veel leren van onze cliënten. Geen oordeel over elkaar, iedereen  mag zijn zoals ‘ie is en geduld hebben om iedereen te laten bloeien zoals het past. Met bewondering ben ik die avond naar huis gereden, met onderweg de vraag in mijn hoofd: “Waarom hebben we het over mensen met een beperking in plaats van mensen met een gave?”

Eline de Craen
Manager Expertise & Behandeling

PS: Benieuwd naar de nieuwe Strategische koers van Careander? Kijk dan hier.

Vijf jaar na de start van het orthopedagogisch dagcentrum De Schutse was het tijd voor een nieuwe locatie in Harderwijk, dit keer een locatie voor ouderen.

“Met een A4’tje met namen van 24 mensen met een verstandelijke beperking zijn we gestart aan de Julianalaan in Harderwijk. Samen met 12 begeleiders en ondersteuning hebben we de Schuilplaats opgebouwd. Letterlijk … want ze waren nog volop aan het bouwen. Er waren geen stoelen of banken en er was zelfs geen vloer.” vertelt Koen Zomer. Koen was vanaf 1972 leidinggevende en denkt met veel plezier terug aan deze tijd. Koen: “Ik heb 25 jaar bij de Schuilplaats gewerkt, eerst als begeleider en daarna als teammanager.”

Koen: “50 jaar geleden was werken iets wat ‘niet gedaan werd door gehandicapten’. Dat Careander met de start van de Schuilplaats met zo’n idee kwam, was te gek voor woorden in die tijd.” Hij kwam tot de ontdekking dat werken voor mensen met een verstandelijke beperking juist heel zinvol is. “Door zelf bedrijven te benaderen en samen te kijken naar mogelijkheden, hebben we veel werk gedaan. Denk aan folders vouwen en papieren aan elkaar nieten. Voor beide partijen was dit een goede uitkomst.”

Ook voor verwanten was het een fijne ontdekking dat hun verwant overdag een leuke bezigheid had. In praktisch opzicht betekende het voor de verwanten dat zij niet meer zeven dagen in de week hoefden te  zorgen. In 50 jaar zijn er zowel in de gehandicaptenzorg als bij de Schuilplaats veel veranderingen geweest. De Schuilplaats is verhuisd naar de overkant van de straat en inmiddels wordt er aan meer dan 65 cliënten zorg geboden.

En de naam Schuilplaats?

Deze heeft zijn oorsprong in Psalm 91, een psalm die gaat over Gods bescherming in tijden van nood. In een krantenartikel uit 1972 staat geschreven: “Het bestuur, de leiders en leidsters hopen met Gods hulp van het gebouw een werkelijke schuilplaats te maken. „Met een hart, brandende van liefde”, aldus de voorzitter.”

Anita Kloosterman is de huidige teammanager van de Schuilplaats en geeft aan dat de inzet en betrokkenheid van de begeleiders nog altijd hoog is. Gestart als locatie voor ouderen, is de leeftijdsgrens verschoven, vanaf 18 jaar zijn cliënten welkom.  Anita: “In juni zijn er verschillende feestelijke activiteiten gepland om deze mijlpaal te vieren. De begeleiders en cliënten voelen zich thuis bij de Schuilplaats en hopen dat dit de komende 50 jaar mag blijven.”

Ontwikkelingen Kind & Jeugd

Careander Kind & Jeugd geeft zorg aan kinderen en jongeren, hierbij staat hun belang voorop. Helaas hebben we in de afgelopen periode het nieuws ontvangen dat Careander in de regio Noordwest Veluwe de aanbesteding Kind & Jeugd niet gegund heeft gekregen. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg te blijven bieden aan kinderen en jongeren met dezelfde medewerkers en op dezelfde plek. Inmiddels is er uit alle mogelijkheden een keuze gemaakt.

Door het maken van afspraken met de Omega Groep uit Zwolle kunnen we het werk via onderaanneming blijven doen. Hierbij zijn we overeengekomen dat er voor cliënten en medewerkers zo veel mogelijk hetzelfde blijft.

Careander is blij met deze samenwerking, waarmee we continuïteit in zorg blijven bieden. We gaan verder bouwen aan de toekomst van Kind & Jeugd en zien dat met vertrouwen tegemoet.

Strategische Koers

In 2021 hebben we de koers voor de volgende jaren ingevuld. Daar hebben we zoveel mogelijk mensen van Careander bij betrokken. U heeft vorig jaar mee kunnen doen aan één of meerdere van de negen inspirerende en interactieve online bijeenkomsten rondom de Wereldverkenning. Samen hebben we nagedacht over vragen als: Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Waar hebben we als organisatie behoefte aan? En wat vraagt dat van ons?

De Strategische Koers van Careander voor 2022 – 2026 is ontwikkeld en kortgeleden vastgesteld. Aan de hand van deze koers gaat Careander zich in de komende jaren verder ontwikkelen. In de volgende editie van Careander Online ontvangt u meer informatie hierover.

Kan Joris bij Careander blijven wonen?

Complexere zorg binnen Careander, hoe gaan we daar mee om?

Joris woont bij Careander en zijn woedeaanvallen nemen toe

Joris Jansen (een fictieve naam) woont ruim acht jaar op een locatie van Careander. Vanuit een appartement met ambulante zorg en ondersteuning verhuisde hij naar een woonlocatie. Hij woont daar naar zijn zin in een mooi appartement. Joris is 29 jaar oud. Hij werkt vier dagen per week op een locatie voor werk- en dagactiviteiten. Zijn talent is koken en taarten bakken. De lekkerste en prachtigste taarten komen van Joris: iedereen weet dat en iedereen smult ervan.

In Joris zijn omgeving kent iedereen hem. Maar niet vanwege zijn taarten bakken….Joris is bekend omdat hij kwaad kan worden: heel erg kwaad. Dat gebeurt dagelijks. Soms is er een aanleiding, maar het kan ook zo uit het niets gebeuren: een enorme driftbui met schreeuwen, slaan en gooien van spullen. Hij doet zichzelf en anderen dan pijn. Het is moeilijk te begrijpen waarom Joris dit gedrag vertoont en nog moeilijker om hem te helpen, te troosten en te begeleiden.

De laatste maanden neemt dit gedrag toe. Joris merkt zelf dat het niet goed met hem gaat, zijn moeder is erg verdrietig vanwege de situatie en de begeleiders hebben hulp nodig bij de zorg en ondersteuning van Joris. De medebewoners gaan Joris uit de weg en de buren hebben nu ook al geklaagd. Hoe moet dat nu verder? Er ontstaat een dilemma: kan Joris nog bij Careander blijven wonen?

Er komen meer zorgvragen zoals die van Joris

In onze samenleving neemt het aantal zorgvragen toe. Tegelijkertijd blijven zorgvragers langer thuis wonen en neemt de complexiteit van de zorgvragen maar ook van moeilijk verstaanbaar gedrag toe. Er ontstaat druk op de zorg. Er zijn steeds minder beroepskrachten beschikbaar en er wordt een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt meer techniek ingezet en we werken samen in de regio. Het is een flinke uitdaging om met hetzelfde of minder budget complexere zorg te bieden als er minder medewerkers zijn.

De uitdaging voor Careander

Careander staat voor deze uitdaging. Zij wil en kan complexe zorg tot op zekere hoogte blijven bieden. Met handige technische hulpmiddelen, met extra steun en scholing voor medewerkers, met samenwerking van familie en vrijwilligers en met het anders verdelen en uitgeven van budgetten. Er zit echter wel een grens aan. Careander heeft niet de expertise voor de grootste complexiteit, wij zijn qua huisvesting niet ingericht voor alle facetten van zorg & ondersteuning, onze techniek reikt niet tot over grenzen. Jazeker gaat Careander de vraag van de toekomst aan, maar Careander vraagt ook hulp en begrip als de grenzen bereikt zijn.

Maatwerk voor iedere cliënt, ook in de toekomst

Terug naar Joris en de vraag of Joris bij Careander kan blijven wonen. Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Dat is maatwerk. Wij als Careander blijven ons best doen en wij blijven ons ontwikkelen om een passend antwoord te geven op lastige zorgvragen. Zowel nu als in de toekomst. Onze diensten stemmen wij af op de behoefte van onze cliënten en daar waar wij dat niet kunnen, gaan we samen op zoek naar een andere zorgaanbieder. Joris heeft nu een ander dagprogramma en het team krijgt extra ondersteuning en scholing om hem op een andere manier te begeleiden. De orthopedagoog is nauw betrokken, samen met een extern team vanuit het zorgkantoor. Er is regelmatig een familiegesprek voor afstemming met de moeder van Joris en er zijn gesprekken met medebewoners en de buren. Enorm mooie stappen. En hoe het verder gaat? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Ina Nieland,
Manager Clusters Careander

Voor het invullen van vacatures kan goed werkgeverschap een verschil maken. Careander heeft onder andere ingezet op “binden en boeien”.

Dit is gedaan door twee nieuwe functies in te zetten: een Corporate Recruiter en een Communicatiemedewerker Online Media.

Arbeidsmarktcommunicatie en sociale media

Elise Duinkerken – Happel is Corporate Recruiter en vertelt over haar functie. “Als eerste Corporate Recruiter binnen Careander mag ik mij bezighouden met verschillende overstijgende thema’s. Denk hierbij aan het vernieuwen van het wervingsproces, het schrijven en uitzetten van vacatures, de naamsbekendheid van Careander vergroten, de interne mobiliteit van medewerkers bevorderen en het  onboardingsproces (instroomproces) optimaliseren. Kortom, er is voldoende te doen!” Hanne van den Born is communicatiemedewerker Online Media en is verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van Careander.

Beide functies vullen elkaar goed aan. “We werken steeds meer samen en dat geeft nu al duidelijk resultaat”, vertelt Elise. “Hanne plaatst verhalen op de sociale mediakanalen en ik haak daarop in met wervende vacatureteksten.” De cijfers van Careander op sociale media stijgen en daarmee stijgt ook de naamsbekendheid van Careander. “De mooie verhalen die gedeeld worden over het werken en wonen bij Careander helpen bij de externe profilering”, vertelt Hanne. “Dat houdt in dat steeds meer mensen een beter beeld krijgen van wie Careander is, wat we doen en waar we voor staan.”

Landelijke trend op de arbeidsmarkt

De zorg heeft landelijk een uitstroom door medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Daarnaast hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. De groep ouderen wordt groter dan ooit en de gemiddelde leeftijd stijgt. Met de verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om hier met de juiste communicatie op in te spelen.

Behouden van medewerkers

Binnen het onboarding /instroomproces probeert Careander nieuwe medewerkers zo vroeg mogelijk te boeien door middel van de sociale mediakanalen. Het onboarden begint dus al voor iemand daadwerkelijk “aan boord” is van Careander. Elise: “Daarna gaan we het proces zo proberen te stroomlijnen dat iedereen met de juiste kennis en informatie aan het werk gaat. Het doel van het onboarding-proces is dat nieuwe medewerkers zich onderdeel gaan voelen van de organisatie. En als we medewerkers weten te boeien, binden we ze wellicht ook voor langere tijd!”

U kunt helpen bij de toekomst van Careander

Van alle nieuwe medewerkers komt 80% uit het eigen netwerk. De beste reclame is nog altijd mond-tot-mondreclame. Het gebruik van sociale media is een vorm van mond-tot-mondreclame. De cijfers van het gebruik van LinkedIn, Facebook en Instagram van Careander stijgen, maar we kunnen alle hulp goed gebruiken. Om meer mensen kennis te laten maken met Careander en een betere zichtbaarheid in de regio te creëren is interactie nodig.

Hoe kunt u helpen?

  • Volg Careander op LinkedInFacebook en/of Instagram.
  • Like, deel en reageer. Hoe meer interactie op een bericht, hoe meer bereik.
  • Ziet u een vacature voor iemand uit uw netwerk? Tag die persoon door middel van het @ met de naam van de persoon die u in gedachten heeft.
  • Wilt u het verhaal of de vacature delen? Dan vragen we u om er zelf een kort stukje bij te typen. Deel vooral wat u zo aansprak, en vergeet niet om het bericht openbaar te delen.
  • Heeft u vragen over hoe u kunt helpen op sociale mediakanalen? Stel ze dan vooral via onze sociale mediakanalen.

Elise: “Het delen van berichten helpt Careander om de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. Door het gebruik van de sociale mediakanalen worden vacatures ook verrassend goed ingevuld.”

Beste familie en vrienden van cliënten van Careander,

Inmiddels zijn we de drempel van het nieuwe jaar alweer ruimschoots over.

Ook in 2022 zullen wij ons ten volle inzetten voor onze cliënten. We doen dat graag samen met u. Werken vanuit de driehoek draagt immers enorm bij aan het welzijn en de ontwikkeling. En dat is waar onze medewerkers elke dag door gemotiveerd worden.

In 2022 hopen we ons 55 jarig bestaan te vieren. We gaan daar op feestelijke wijze bij stilstaan, maar wel in kleine gezelschappen.

Verder zullen we dit jaar een nieuw elektronisch cliëntendossier invoeren. U leest hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

Ook zullen we dit jaar veel aandacht besteden aan Kind & Jeugd. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de zorg voor kinderen en jongeren er op de korte en lange termijn uit gaat zien en wat daarvoor nodig is.

In het nieuwe jaar staan we ook stil bij de ontwikkeling van Careander in de komende jaren. Welke rol gaat technologie spelen, het tekort aan arbeidskrachten, de financiering die onder druk staat? Met deze en andere vragen heeft een groep collega’s zich de afgelopen tijd bezig gehouden. Dat heeft geleid tot een nieuwe strategische koers, die binnenkort zal worden vastgesteld. In die nieuwe koers staat centraal dat wij onze unieke plek in ons werkgebied in de komende jaren willen behouden en versterken. Cliënten, familie en collega’s waarderen wat we doen; de kleinschalige locaties, de persoonsgerichte zorg, de aandacht voor elkaar. Deze kenmerken zijn en blijven goud waard. Daarnaast hebben we binnen Careander ambities voor groei, voor verbetering, voor innovatie. Dat inspireert.

Naast deze en andere prioriteiten zal ook corona nog veel van ons vragen. De zorg gaat immers altijd door, ook als er uitval is door ziekte of allerlei maatregelen nodig zijn. Ik hoop dat we mogen rekenen op uw begrip, al naar gelang de ontwikkelingen. Samen met u zijn we gekomen waar we nu staan, samen met u willen we graag verder.

Mede namens alle collega’s van Careander wil ik u alle goeds wensen voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, bestuurder

Bij Careander werken we met een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). In een ECD heeft iedere cliënt zijn of haar eigen digitale dossier waarin onder andere cliëntgegevens en het cliëntplan staan. Dit jaar wordt een nieuw ECD ingevoerd, genaamd ‘Ons’. Het kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid. Ook helpt het ons om ontwikkelingsgericht te werken.

Cliëntgegevens zijn de algemene gegevens van de cliënt, zoals contactgegevens, de huisarts en andere behandelaren, maar ook resultaten van metingen en onderzoeken. Daarnaast zijn leden van het sociale netwerk rondom de cliënt geregistreerd, zoals familieleden en mantelzorgers. In de cliëntgegevens zien we ook wie toegang heeft tot het dossier. Deze gegevens worden geregistreerd vanaf het allereerste contact tot het moment dat de cliënt de zorg uitgaat of overlijdt. Daarnaast speelt het ECD ook een rol in de zorgregistratie. In het dossier staat de indicatie en welke ondersteuning de cliënt ontvangt.

Selectietraject

Vorig jaar ontvingen we als organisatie het bericht dat de leverancier van ons Elektronisch Cliënt Dossier gaat stoppen met het softwareprogramma. Hierdoor moesten we op zoek naar een goed alternatief. Na een zorgvuldig selectietraject hebben we in samenspraak met cliënten, collega’s en verwanten gekozen voor een ECD dat zijn waarde in de praktijk reeds bewezen heeft, genaamd ‘Ons’. We zijn op dit moment bezig met de inrichting en de planning is om vanaf de zomer van 2022 met de hele organisatie in dit nieuwe systeem werken.

Cliënt- en verwantenportaal

Met de keuze voor de nieuwe leverancier kwam er ook een nieuwe mogelijkheid vrij voor een nieuw client- en verwantenportaal. Op dit moment werken we hiervoor met de Careander-app en Quli. Samen met medewerkers en een klankbordgroep van cliënten en verwanten hebben we het huidige portaal geëvalueerd en vergeleken met het portaal van onze nieuwe leverancier. Door de positieve reacties is ervoor gekozen om over te stappen naar dit nieuwe portaal genaamd ‘Caren’. Wanneer locaties overstappen op het nieuwe ECD, dan stappen zij ook over op Caren. U krijgt hierover vooraf duidelijke uitleg en informatie.

De visie van Bert Brouwer op corona

De combinatie van corona en een tekort aan arbeidskrachten raakt alle zorginstellingen in ons land, ook Careander. Dagelijks wordt hard gewerkt om roosters rond te krijgen. Veel van onze begeleiders werken extra en tonen zich daarbij flexibel. In werk en privé wordt geprobeerd niet besmet te raken. Maar het vraagt veel, en dat terwijl de winter nog voor ons ligt. 

Mijn grootste wens voor Careander is dat we als medewerkers, cliënten en verwanten de eenheid bewaren, ook als we verschillend denken over dingen. Dat vraagt een open houding naar elkaar en het besef dat niemand van ons de wijsheid in pacht heeft. Ook vraagt het om een consequent coronabeleid vanuit de organisatie. Het beleid is bekend, maar over de achtergronden daarvan wil ik wat meer vertellen.

Vanaf de eerste dag dat we te maken kregen met corona hebben we gewerkt vanuit twee uitgangspunten, namelijk verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. 

Het eerste uitgangspunt is dat wij bij Careander onze verantwoordelijkheid voor het bieden van goede zorg blijven nemen, hoe de crisis zich ook ontwikkelt. Vanuit dit uitgangspunt hebben we tot op de dag van vandaag het belang benadrukt van het nauwgezet volgen van alle aanbevelingen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Het tweede uitgangspunt is dat iedere cliënt en medewerker zijn of haar eigen individuele vrijheid heeft en houdt. Om die reden hebben we over vaccinatie bijvoorbeeld niet positief of negatief geadviseerd, maar iedereen opgeroepen om daar een besluit over te nemen op basis van betrouwbare informatie. 

In ons beleid zoeken we telkens naar de balans tussen deze twee uitgangspunten, verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. Dat past bij onze visie, waarin we zeggen dat ieder mens uniek is en door God geliefd. Het zoeken naar de balans gaat door, ook in het verdere verloop van deze crisis.   

Werkgevers krijgen binnenkort misschien de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van medewerkers op te vragen. Hier hebben we als managementteam en organisatiecrisisteam veelvuldig over gesproken. De lijn die we hebben gekozen is dat Careander geen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om dit te doen. Het zou afbreuk doen aan het gevoel van individuele vrijheid van collega’s. Ook zou het mensen van elkaar verwijderen. Dat willen we voorkomen. We hebben vanaf de start immers gezegd dat we samen de crisis door wilden komen. Zolang iedereen goed doordacht omgaat met de vrijheid die hij of zij zelf heeft en verantwoordelijkheid blijft nemen voor anderen, werken we samen aan de goede zaak. Dan komen we er doorheen. Dat willen we vasthouden. 

Hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt weet niemand. We weten dus ook niet met welke maatregelen we nog te maken krijgen. Het blijft zoeken voor ons allemaal, elke dag. Maar we doen het samen. Daar gaat het om. 

Bert Brouwer, bestuurder Careander