De afgelopen jaren is Careander flink bezig geweest met verduurzamen. In de huidige strategische visie van Careander, is het volgende verwoord: “De aarde is ons toevertrouwd. Hier willen we verantwoordelijk mee omgaan”. Naast dit ideële motief zijn er door de overheid ook eisen geformuleerd ten aanzien van duurzaamheid. Wat wordt er nu precies gedaan om een steentje bij te dragen aan een beter milieu? 

De uitstoot op een rijtje 

Allereerst is uitgezocht waar op dit moment de uitstoot precies zit en hoeveel dat is. Naast alle vervoersbewegingen is vooral het energieverbruik in de panden een grote hap. Qua elektriciteit was het verbruik gelijk aan ongeveer 400 huishoudens. Met die inzichten is een projectgroep actief aan de slag gegaan. Met resultaat! 

Resultaten tot nu toe 

Er zijn inmiddels 500 zonnepanelen geplaatst en honderden lampen vervangen voor LED. Ook is ingezet op duurzame initiatieven op locatie zoals het plaatsen van regentonnen en scheiden van afval. Daarnaast zijn laadpalen geplaatst en zijn De Steenrots en Heidestate in ’t Harde overgegaan op een elektrische auto. Op De Wissel in Harderwijk is er duurzame infrarood verwarming geplaatst om minder gas te gebruiken. Verder is er op De Postkamer in Nijkerk in het kader van gas besparen HR++ glas geplaatst. Er wordt door al deze acties nu ongeveer 17% minder CO2 uitgestoten in de eigen panden ten opzichte van de beginsituatie. Daarnaast is het zo dat we nu voldoen aan de eisen vanuit de overheid. 

Rendement 

Verduurzamen kost niet alleen geld, maar de bovenstaande investeringen besparen ook tienduizenden euro’s per jaar. En met de enorm stijgende energieprijzen is het rendement op de investeringen nog hoger dan aanvankelijk gedacht.  

Hoe nu verder? 

De verduurzamingsopgave waar Careander de komende jaren voor staat, is nog niet volledig in beeld. Het is van belang hier eerst meer inzicht in te krijgen. De komende tijd willen we in ieder geval graag in gesprek gaan met de woningbouwcorporaties over de mogelijkheden in de huurpanden. Daar ligt een gezamenlijk belang. Ook zien we dat de eigen panden van Careander op termijn minder of zelfs helemaal geen gas meer moeten afnemen. Careander werkt aan vastgoedplan voor de komende jaren en in dit plan zullen we daar rekening mee houden.  Ook op het gebied van vervoer is nog veel werk te verzetten. Kortom, werk aan de winkel! 

Duurzaamheid bij locatie Grootveen in Ede

Bij locatie Grootveen in Ede worden prachtige producten verkocht van hergebruikte materialen. Eén van de begeleiders Arianne Bon maakt er een sport van om zo duurzaam mogelijk met materialen om te gaan. ”Ik kan niet in de natuur zijn zonder overal beelden in te zien”, vertelt Arianne. “Als ik thuis m’n kwarkbakje leeg heb, zie ik daar alweer een varkentje in.” Bij Grootveen worden oude kranten gebruikt voor papier-maché, oude spijkerbroeken worden omgetoverd tot kussens en kastanjes worden gebruikt voor mooie kettingen. Ook veel meubels in het Theehuis heeft Arianne geregeld via Marktplaats of een rommelmarkt. ”In deze wegwerpmaatschappij kunnen we niet anders dan aan de natuur denken. En hoe leuk is het dat er door onze vrolijke producten ook nog een lach op de gezichten van mensen komt? Dat is echt win-win.” zegt Arianne.