Bij Careander werken we met een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). In een ECD heeft iedere cliënt zijn of haar eigen digitale dossier waarin onder andere cliëntgegevens en het cliëntplan staan. Dit jaar wordt een nieuw ECD ingevoerd, genaamd ‘Ons’. Het kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid. Ook helpt het ons om ontwikkelingsgericht te werken.

Cliëntgegevens zijn de algemene gegevens van de cliënt, zoals contactgegevens, de huisarts en andere behandelaren, maar ook resultaten van metingen en onderzoeken. Daarnaast zijn leden van het sociale netwerk rondom de cliënt geregistreerd, zoals familieleden en mantelzorgers. In de cliëntgegevens zien we ook wie toegang heeft tot het dossier. Deze gegevens worden geregistreerd vanaf het allereerste contact tot het moment dat de cliënt de zorg uitgaat of overlijdt. Daarnaast speelt het ECD ook een rol in de zorgregistratie. In het dossier staat de indicatie en welke ondersteuning de cliënt ontvangt.

Selectietraject

Vorig jaar ontvingen we als organisatie het bericht dat de leverancier van ons Elektronisch Cliënt Dossier gaat stoppen met het softwareprogramma. Hierdoor moesten we op zoek naar een goed alternatief. Na een zorgvuldig selectietraject hebben we in samenspraak met cliënten, collega’s en verwanten gekozen voor een ECD dat zijn waarde in de praktijk reeds bewezen heeft, genaamd ‘Ons’. We zijn op dit moment bezig met de inrichting en de planning is om vanaf de zomer van 2022 met de hele organisatie in dit nieuwe systeem werken.

Cliënt- en verwantenportaal

Met de keuze voor de nieuwe leverancier kwam er ook een nieuwe mogelijkheid vrij voor een nieuw client- en verwantenportaal. Op dit moment werken we hiervoor met de Careander-app en Quli. Samen met medewerkers en een klankbordgroep van cliënten en verwanten hebben we het huidige portaal geëvalueerd en vergeleken met het portaal van onze nieuwe leverancier. Door de positieve reacties is ervoor gekozen om over te stappen naar dit nieuwe portaal genaamd ‘Caren’. Wanneer locaties overstappen op het nieuwe ECD, dan stappen zij ook over op Caren. U krijgt hierover vooraf duidelijke uitleg en informatie.