Op 22 december 2020 is Careander gestart met een online nieuwsbrief voor verwanten. Met hierin achtergrondinformatie, nieuws, ontwikkelingen en verhalen. Bestuurder Bert Brouwer licht toe.

Careander is in 1967 ontstaan als initiatief van ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Vanaf de start zijn ouders en andere verwanten door de jaren heen intensief betrokken gebleven. In de eerste plaats bij hun eigen kind, broer of zus, maar ook bij Careander als organisatie. Die betrokkenheid zien we terug op veel manieren. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken in de ‘driehoek’ van cliënt, verwant en begeleider. Je ziet het ook in deelname aan verwantenraden, vrijwilliger, enzovoorts.

We zijn blij met uw betrokkenheid. We werken er graag aan om deze zo te houden en te versterken. Daardoor kunnen wij meer betekenen voor cliënten. En dat is wat wij graag willen. Daarom zijn we begonnen met deze digitale nieuwsbrief. Deze zal vanaf nu tweemaandelijks verschijnen en daarmee het magazine ‘Contact’ vervangen. Als er dringende informatie te delen is, zal de nieuwsbrief vaker verschijnen of krijgt u ‘Serviceberichten’ met korte mededelingen van ons. Ik hoop van harte dat deze nieuwe communicatiemiddelen bijdragen aan de band tussen u en ons.

Ik wens u veel leesplezier en groet u hartelijk.

Bert Brouwer, Bestuurder Careander

 

 

Eens in de zoveel jaar staan we stil bij de koers van Careander, de richting die we samen opgaan. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het uitvoeren van de plannen uit de Strategische Koers die loopt tot en met 2021. In september 2021 willen we de nieuwe Strategische Koers klaar hebben voor de jaren 2022-2026.

De koers voor de volgende jaren gaan we samen vullen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen mee laten praten die bij Careander horen, zoals cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Met dit doel organiseren we de ‘Maand van de wereldverkenning’ in maart 2021.

Introductiebijeenkomsten augustus 2020

Op 26 en 27 augustus hebben we introductiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn goed bezocht door de leden van de Centrale cliëntenraad (deelraad verwanten en cliënten), de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het managementteam. Tijdens de bijeenkomsten is er veel moois benoemd wat we graag gebruiken in de komende tijd.

Maand van de wereldverkenning maart 2021

In maart 2021 verkennen we wat er in de buitenwereld gebeurt. Ook stellen we aan elkaar de vraag wat hierin belangrijk is voor Careander en wat dit betekent voor ontwikkelingen binnen Careander. Hiervoor plannen we online bijeenkomsten in de hele maand maart 2021 (op de maandag, dinsdag en donderdag). Medewerkers en verwanten krijgen binnenkort uitnodigingen om (online) bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Programma

Het programma is nog niet rond, maar zeker is, dat het heel interessant en gevarieerd gaat worden! We lichten hierbij alvast een tipje van de sluier op. Dominee Jan Visser gaat ons meenemen in de ontwikkelingen in de wereld rondom identiteit. Mike van Rijswijk vertelt als futuroloog wat er aan technologische ontwikkeling op ons af komt. Tegelijkertijd laat hij ons nadenken over de (on)mogelijkheden die dat geeft. We gaan speeddaten met diverse mensen, zoals Anja Waninge, innovatiespecialist in het onderwijs. We zijn nog aan het werk met andere inspirerende sprekers, daarover later meer.

Betrekken cliënten en medewerkers

Vanaf maart 2021 gaan we met alle lokale cliëntenraden in gesprek. In april 2021 gaan we met behulp van een digitale vragenlijst de mening van de medewerkers peilen. We streven ernaar om ook een aantal verwanten en cliënten deel te laten nemen aan dit onderzoek.

Communicatie

Om alle communicatie over de Strategische koers 2022-2026 meteen herkenbaar te laten zijn, hebben we een projectlogo ontwikkeld. Met het logo geven we in beeld onze visie weer. Reind Kuiper, lid van de deelraad cliënten, legt in deze video uit wat de betekenis is van het logo. Ook Eline de Craen, manager Expertise & Behandeling en projectleider, komt aan het woord.

Klik op de blauwe knop om de video te bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar het kernteam voor de Strategische Koers via strategischekoers@careander.nl.