Blog door Eline de Craen, Manager Expertise & Behandeling

Een van de onderdelen die ik zo fijn vind aan mijn werk bij Careander, is het meegaan met mijn medewerkers naar cliënten en locaties. Wat was het door corona een saaie tijd wat dat betreft, want ik kon nergens meer mee naartoe. Ik moest het doen met de verhalen op afstand.

Niks voor mij, want met een praktische zorgachtergrond ben ik toch het liefst zo af en toe in de praktijk om te horen, te zien en te voelen. Het contact met de cliënten en medewerkers maken altijd weer duidelijk waarom ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Een van de speerpunten in de nieuwe Strategische Koers van Careander is het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ik heb hier al diverse mooie voorbeelden van gezien. Graag deel ik met jullie mijn mooiste ervaring, waarvan ik hoop deze nooit kwijt te raken.

Op een dag toen ik met één van de consulenten mee ben geweest om op een locatie te kijken, mocht ik na afloop blijven eten. Vond ik best wel spannend, want hoe zouden cliënten het vinden als er ineens een vreemde bij hen aan tafel zit? Hoe geweldig is het dan als je met open armen ontvangen wordt, er met zorg een plek voor je uitgezocht wordt en er een vragenvuur op je afkomt tijdens de maaltijd? Wat was ik geraakt door deze openheid en oordeelloosheid. Het hield niet op. Na het eten deden we een spelletje. Voor mij een onbekend spel, maar met de grootste toewijding en geduld werd ik wegwijs gemaakt in de spelregels en mocht ik aan tafel mijn plek innemen. Een cliënt die het niet helemaal zelf kon, werd liefdevol geholpen door zijn medebewoner. Ik heb nog nooit zo leuk een spel gespeeld. Van elke bewoner kwam zijn of haar eigen talent naar voren op deze gezellige avond.

Wat kunnen we, juist in deze tijden, veel leren van onze cliënten. Geen oordeel over elkaar, iedereen  mag zijn zoals ‘ie is en geduld hebben om iedereen te laten bloeien zoals het past. Met bewondering ben ik die avond naar huis gereden, met onderweg de vraag in mijn hoofd: “Waarom hebben we het over mensen met een beperking in plaats van mensen met een gave?”

Eline de Craen
Manager Expertise & Behandeling

PS: Benieuwd naar de nieuwe Strategische koers van Careander? Kijk dan hier.

Eens in de zoveel jaar staan we stil bij de koers van Careander, de richting die we samen opgaan. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het uitvoeren van de plannen uit de Strategische Koers die loopt tot en met 2021. In september 2021 willen we de nieuwe Strategische Koers klaar hebben voor de jaren 2022-2026.

De koers voor de volgende jaren gaan we samen vullen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen mee laten praten die bij Careander horen, zoals cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Met dit doel organiseren we de ‘Maand van de wereldverkenning’ in maart 2021.

Introductiebijeenkomsten augustus 2020

Op 26 en 27 augustus hebben we introductiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn goed bezocht door de leden van de Centrale cliëntenraad (deelraad verwanten en cliënten), de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het managementteam. Tijdens de bijeenkomsten is er veel moois benoemd wat we graag gebruiken in de komende tijd.

Maand van de wereldverkenning maart 2021

In maart 2021 verkennen we wat er in de buitenwereld gebeurt. Ook stellen we aan elkaar de vraag wat hierin belangrijk is voor Careander en wat dit betekent voor ontwikkelingen binnen Careander. Hiervoor plannen we online bijeenkomsten in de hele maand maart 2021 (op de maandag, dinsdag en donderdag). Medewerkers en verwanten krijgen binnenkort uitnodigingen om (online) bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Programma

Het programma is nog niet rond, maar zeker is, dat het heel interessant en gevarieerd gaat worden! We lichten hierbij alvast een tipje van de sluier op. Dominee Jan Visser gaat ons meenemen in de ontwikkelingen in de wereld rondom identiteit. Mike van Rijswijk vertelt als futuroloog wat er aan technologische ontwikkeling op ons af komt. Tegelijkertijd laat hij ons nadenken over de (on)mogelijkheden die dat geeft. We gaan speeddaten met diverse mensen, zoals Anja Waninge, innovatiespecialist in het onderwijs. We zijn nog aan het werk met andere inspirerende sprekers, daarover later meer.

Betrekken cliënten en medewerkers

Vanaf maart 2021 gaan we met alle lokale cliëntenraden in gesprek. In april 2021 gaan we met behulp van een digitale vragenlijst de mening van de medewerkers peilen. We streven ernaar om ook een aantal verwanten en cliënten deel te laten nemen aan dit onderzoek.

Communicatie

Om alle communicatie over de Strategische koers 2022-2026 meteen herkenbaar te laten zijn, hebben we een projectlogo ontwikkeld. Met het logo geven we in beeld onze visie weer. Reind Kuiper, lid van de deelraad cliënten, legt in deze video uit wat de betekenis is van het logo. Ook Eline de Craen, manager Expertise & Behandeling en projectleider, komt aan het woord.

Klik op de blauwe knop om de video te bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar het kernteam voor de Strategische Koers via strategischekoers@careander.nl.