De landbouw in Nederland is enorm in beweging: CO2 uitstoot, telkens veranderende regelgeving, bemoeienis vanuit Brussel, noem maar op. Boeren staan voor de vraag hoe zij om willen gaan met deze ontwikkelingen. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik werd geïnspireerd door een film die ik zag, over boeren die hun bedrijf aanpassen aan klimaatverandering. Ze werken met grassen die dieper wortelen, telen nieuwe gewassen en laten onderzoek doen naar datgene dat het beste werkt. Ze reageren niet, ze ondernemen.

De overeenkomst met de zorg is overduidelijk. Net als de landbouw is de zorg in Nederland enorm in beweging. Allerlei ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Als voorbeelden noem ik de opkomst van zorgrobots, de tekorten op de arbeidsmarkt en krimpende budgetten. Veranderingen zijn van alle tijden, maar ze gaan nu sneller dan voorheen. Van Careander vraagt dit duidelijke eigen keuzes: wat vinden we belangrijk, waarvoor willen we gaan, over welke trends maken we ons niet al te druk?

Vanuit deze gedachte werken wij momenteel aan een nieuwe strategische koers voor Careander. Ons doel is helder: we willen bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat was zo en dat blijft zo. We denken hard na over de manier waarop we dat de komende jaren het beste kunnen gaan doen. Als we daar verder mee zijn, dan hoort u van ons.