Met ingang van 1 januari 2022 neemt Jan Willem Wiggers afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Careander. Zijn tweede en laatste termijn loopt af. Klaas Stoter volgt hem op als voorzitter.

Jan Willem Wiggers is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht geweest. In deze periode heeft hij, veelal achter de schermen, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze organisatie. We zijn hem zeer erkentelijk voor de inspirerende wijze waarop hij dit heeft gedaan. Tijdens zijn afscheid zullen we uitgebreid stilstaan bij de vele herinneringen die we met elkaar hebben aan deze periode van 8 jaren.

Bert Brouwer
Bestuurder