Dit jaar vieren we dat Careander 55 jaar bestaat.

Dat is een bijzonder jubileum, waar we natuurlijk graag bij stilstaan. Toen Careander werd opgericht was ons land volop bezig met het opbouwen van de welvaartsstaat. Jaar na jaar werden we rijker. Ook kwam er in die tijd veel meer steun voor mensen die dat nodig hadden vanwege ouderdom, ziekte of werkloosheid. In die jaren zijn veel zorgorganisaties ontstaan, waaronder Careander. Het initiatief was afkomstig van een groep ouders. Ouderbetrokkenheid was nodig om de organisatie op te kunnen bouwen. Careander groeide en werd telkens professioneler.

Het hart bleef: liefdevolle zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens uniek is en door God geliefd.

Anno 2022 zijn we weer in een tijd vol van verandering, net als in 1967. Het verschil is dat er toen een organisatie moest worden opgebouwd, terwijl die er nu gewoon staat. Ook was de tijdgeest toen een geheel andere dan nu. We voelen allemaal aan dat de komende jaren in de zorg anders zullen worden dan nu. Alleen al de krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor grote uitdagingen. Daarnaast zien we een enorme opkomst van technologische toepassingen in de zorg; heel hoopvol wat mij betreft. Economisch wordt het spannend: hebben we ook in de toekomst genoeg financiën beschikbaar om het huidige zorgniveau te kunnen behouden? Niemand die het zeker weet.

Ik verwacht dat we elkaar in de toekomst nog meer nodig zullen hebben dan nu al het geval is; dat we in de zorg wellicht een nog groter beroep gaan doen op familie en vrijwilligers. Dat vraagt wat, maar het biedt ook kansen voor nog betere zorg. Dat gebeurde in 1967 immers ook. Daarom houden we vast wat ons drijft, namelijk het bieden van liefdevolle zorg vanuit onze mensvisie. Laten we wat dat betreft samen op blijven trekken, kansen zien en benutten om de zorg verder te verbeteren.

Samen lukt dat, net als in 1967. Reden voor een feestje!

Vijf jaar na de start van het orthopedagogisch dagcentrum De Schutse was het tijd voor een nieuwe locatie in Harderwijk, dit keer een locatie voor ouderen.

“Met een A4’tje met namen van 24 mensen met een verstandelijke beperking zijn we gestart aan de Julianalaan in Harderwijk. Samen met 12 begeleiders en ondersteuning hebben we de Schuilplaats opgebouwd. Letterlijk … want ze waren nog volop aan het bouwen. Er waren geen stoelen of banken en er was zelfs geen vloer.” vertelt Koen Zomer. Koen was vanaf 1972 leidinggevende en denkt met veel plezier terug aan deze tijd. Koen: “Ik heb 25 jaar bij de Schuilplaats gewerkt, eerst als begeleider en daarna als teammanager.”

Koen: “50 jaar geleden was werken iets wat ‘niet gedaan werd door gehandicapten’. Dat Careander met de start van de Schuilplaats met zo’n idee kwam, was te gek voor woorden in die tijd.” Hij kwam tot de ontdekking dat werken voor mensen met een verstandelijke beperking juist heel zinvol is. “Door zelf bedrijven te benaderen en samen te kijken naar mogelijkheden, hebben we veel werk gedaan. Denk aan folders vouwen en papieren aan elkaar nieten. Voor beide partijen was dit een goede uitkomst.”

Ook voor verwanten was het een fijne ontdekking dat hun verwant overdag een leuke bezigheid had. In praktisch opzicht betekende het voor de verwanten dat zij niet meer zeven dagen in de week hoefden te  zorgen. In 50 jaar zijn er zowel in de gehandicaptenzorg als bij de Schuilplaats veel veranderingen geweest. De Schuilplaats is verhuisd naar de overkant van de straat en inmiddels wordt er aan meer dan 65 cliënten zorg geboden.

En de naam Schuilplaats?

Deze heeft zijn oorsprong in Psalm 91, een psalm die gaat over Gods bescherming in tijden van nood. In een krantenartikel uit 1972 staat geschreven: “Het bestuur, de leiders en leidsters hopen met Gods hulp van het gebouw een werkelijke schuilplaats te maken. „Met een hart, brandende van liefde”, aldus de voorzitter.”

Anita Kloosterman is de huidige teammanager van de Schuilplaats en geeft aan dat de inzet en betrokkenheid van de begeleiders nog altijd hoog is. Gestart als locatie voor ouderen, is de leeftijdsgrens verschoven, vanaf 18 jaar zijn cliënten welkom.  Anita: “In juni zijn er verschillende feestelijke activiteiten gepland om deze mijlpaal te vieren. De begeleiders en cliënten voelen zich thuis bij de Schuilplaats en hopen dat dit de komende 50 jaar mag blijven.”