Sümeyra Var is 25 jaar en  werkt als begeleider op woonlocatie De Rotonde.

Fiorie Michael is 20 jaar en werkt als begeleider op woonlocatie De Rotonde.

Eerst even terugblikken

“Als we terugblikken op het afgelopen jaar, is het goed om eerst wat verder terug te gaan in de tijd. We hebben namelijk best een chaotische periode achter de rug. Een paar jaar geleden is dat begonnen. Er kwamen nieuwe cliënten bij ons wonen, die een heel andere ondersteuningsvraag hadden dan we gewend waren. We kregen cliënten binnen met een ZZP6. Dit maakte dat wij ons als begeleiders moesten aanpassen. Er werd een andere stijl van begeleiden van ons gevraagd. Deze verandering paste gewoon niet bij iedereen in ons team. Het gaf veel onrust. Toen begon het coronavirus om zich heen te grijpen. De werkdruk werd groter, en we raakten de onderlinge verbinding in ons team kwijt.  Op een gegeven moment liepen we allemaal op ons tandvlees. Er kwam een groot verloop in het team.”

 Het roer gaat om

“Samen met de nieuwe teammanager zijn we gaan kijken, wie past waar in de organisatie. Ook moesten we zelf kritisch kijken; wat past er eigenlijk bij mij? Er zijn veranderingen in gang gezet. De vacatures die eruit gingen, werden zó geschreven, dat je als sollicitant van te voren wist wat er van je verwacht werd. Dat heeft geholpen, we kregen meer stabiliteit in het team. En daar was grote behoefte aan.”

Nu werken aan verbinding

“We zijn als team wat frequenter gaan vergaderen. Dit is nodig, we hebben wat in te halen. We werken samen aan kwaliteit door trainingen te volgen die passen bij de expertise die je nodig hebt op deze locatie. Denk aan agressie preventie en ‘Geef me de vijf’. We hebben intervisiegesprekken gevoerd, bepaalde casussen met elkaar kunnen bespreken. Dit om als team op één lijn te zitten, want dat is hier echt wel nodig.”

We organiseren een teamdag

“Samen met de teamcoach van Careander wordt er een teamdag georganiseerd. Dit om elkaar nog wat beter te leren kennen. We moeten leren om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en we mogen ons best wel eens kwetsbaar opstellen naar elkaar. Feedback geven valt niet altijd mee. Dat is soms zoeken hoe dit te doen. We hopen dat de teamdag ons hier verder mee gaat helpen.”

Persoonlijke ontwikkeling

Fiorie; “Ik volg de opleiding HBO Social Work. Ik hoop dat er bij Careander wat meer doorgroeimogelijkheden komen voor HBO geschoolde medewerkers. Het is zo zonde dat die expertise en ervaring weggaat omdat er beperkte functies beschikbaar zijn die meer uitdagen.

Sümeyra: “Voor mij geldt hetzelfde, ik studeer Ecologische Pedagogiek. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik groei en ontwikkel. Ik wil vooral niet stil blijven staan. Door mijn studie kan ik nu een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijzelf maar ook aan die van het team. Ik hoop ook dat er meer balans in teams komt van HBO en MBO geschoolde medewerkers. Dit zou goed zijn voor de teams, helemaal nu TM en orthopedagogen meer op afstand staan.”