In verband met de toename van (nieuwe) deelnemers gaat Dagactiviteiten Groot Veen in Ede met ingang van december 2020 een extra dag open!

Groot Veen opent op 2 december voor het eerst haar deuren op woensdag. Dit betekent dat deelnemers vanaf die dag op dinsdag, woensdag en donderdag terecht kunnen op deze locatie kunnen voor een diversiteit aan dagactiviteiten. De openingstijden zijn van 9.30-16.00 uur.

Groot Veen

Groot Veen, gelegen aan de rand van het bos op de grens van Ede en Lunteren, heeft een theehuis, creatief atelier, cadeau afdeling en werkplaats. Ook leven er (klein)dieren op het erf die de nodige zorg nodig hebben.

De werkzaamheden zijn gericht op de wensen en mogelijkheden van iedere individuele deelnemer. De intensiteit en wijze van begeleiden is afhankelijk van de vraag van de deelnemer. Het elkaar helpen en samen werken, vraagt een bijdrage van de begeleider en deelnemer.

Theehuis

De deelnemers die voor de bediening kiezen, hebben een verzorgd voorkomen en weten de gasten correct te benaderen. Van de deelnemers wordt gevraagd dat zij enige mate van flexibiliteit hebben, verstaanbaar zijn, een bestelling kunnen opnemen en deze kunnen uitserveren. Met de juiste begeleiding en hulpmiddelen is het voor vele mogelijk om een goede gastheer/vrouw te zijn.

Achter de schermen zijn deelnemers actief in de keuken. Zij bakken de appeltaart die op het menu staat en verzorgen de afwas.

Daarnaast zorgen de deelnemers ervoor dat de verschillende ruimtes in het theehuis van binnen schoon zijn en het terras en rondom het theehuis er netjes uitziet.

Creatief atelier

In het creatief atelier is bijna alles mogelijk. Er is veelal een wisselend aanbod op het gebied van toegepaste kunst waarbij op allerlei vlak de creativiteit worden uitgedaagd. De begeleiding en de deelnemers ontwerpen in gezamenlijkheid producten. Met oog voor het milieu wordt veelal kosteloos materiaal gebruikt en voorwerpen worden hergebruikt.

De begeleiding zoekt samen met de deelnemer een vaardigheid die past bij de mogelijkheden en interesse van de deelnemer. Hierdoor kan iedere deelnemer een bijdrage leveren aan het uiteindelijke eindproduct. Deze producten worden verkocht in het atelier en op de kraam.

Cadeau afdeling

In het creatief atelier en op de kraam worden verschillende zelfgemaakte cadeauartikelen te koop aangeboden. Deze producten worden in het eigen atelier en de werkplaats gemaakt maar ook in andere ateliers van Careander.

Bij deelnemers die in verkoop willen werken, wordt een beroep gedaan op de sociale vaardigheden. Het leggen van contacten met de klanten, het afrekenen en het eventueel inpakken van deze producten, zijn belangrijke vaardigheden van de deelnemer.

Werkplaats

In de werkplaats worden producten gemaakt van sloophout en andere tweedehands spullen.

Het gaat om kleine producten die het creatief atelier of op de kraam verkocht worden. Daarnaast maken/herstellen/repareren de deelnemers de hokken voor de dieren of de bakken voor in de tuin. De deelnemer is graag met haar/zijn handen bezig. Momenteel is er een kleine werkplek maar er wordt hard gewerkt aan een mooie grote aparte werkplaats waar goed getimmerd en geklust kan worden.

Dierverzorging

Op het terrein zijn verschillende (klein)dieren aanwezig die de nodige zorg nodig hebben.

De konijnen moeten eten en drinken en hun hok wordt verschoond. Ze worden tam gehouden door ze regelmatig te knuffelen.

De geiten, kippen, schapen en honden van de boer krijgen ook de nodige aandacht door te helpen met voeren en zo nodig een hok te verschonen. 

Conclusie

Bij dagactiviteiten Groot Veen werken zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden worden als uitgangspunt genomen. Voor iedere deelnemer wordt er naar gestreefd om aan alle werkzaamheden mee te kunnen doen. Er wordt gewerkt aan verantwoordelijkheidsbesef, discipline en doorzettingsvermogen waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid wordt gestimuleerd.

Het allerbelangrijkste is dat de deelnemer plezier heeft in het werk. Zo kan iedereen het werk aan en werken we samen met de vrijwilligers aan een gezamenlijk product.

 Aandachtspunt

Het creatief atelier en het theehuis is bestraat met waaltjes en de vloer is ongelijk. Er is geen aangepast toilet aanwezig.

Het vervoer op dinsdag en donderdag wordt verzorgd door Careander door middel van een eigen bus en vrijwilligers. Op woensdag wordt het vervoer verzorgd door Noot.