Het is nog niet bekend wanneer mensen met een verstandelijke beperking uitgenodigd worden voor de coronavaccinatie. Wel weten we de volgorde van vaccineren. Het ministerie van VWS heeft op 12 januari de laatste versie van de vaccinatiestrategie bekend gemaakt. De uitvoering kan nog wijzigen afhankelijk van bijvoorbeeld de levering van de vaccins. Het eerst aan de beurt zijn de cliënten op de woonlocaties.

Op 18 januari wordt bij twaalf verschillende instellingen met een eigen medische dienst gestart met vaccineren van bewoners. Careander hoort niet bij deze instellingen.

Op 25 januari start de vaccinatie bij bewoners van instellingen voor mensen met een beperking waarbij de huisarts de medische verantwoordelijkheid draagt. Eerst wordt gestart in enkele instellingen omdat de leveringen in het begin nog beperkt zijn. Wij weten nog niet wanneer de cliënten op woonlocaties van Careander aan de beurt zijn.

Het moment dat de cliënten die bij hun ouders of zelfstandig wonen aan de beurt zijn is afhankelijk van de groep waaronder zij vallen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld bij de groep “mensen met een medisch risico” horen. Dit wordt beoordeeld door de huisarts. Waarschijnlijk is dit dezelfde groep die ook de jaarlijkse griepprik krijgt. Verder hangt het van de leeftijd van de cliënt af in welke groep iemand valt. Ouderen zijn eerder aan de beurt dan jongeren. Als laatste zijn de mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medisch risico aan de beurt.

Uitnodiging

De mensen die aan de beurt zijn voor een vaccinatie, krijgen hiervoor via de post een uitnodiging. Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen een uitnodiging van de huisarts of de GGD. Bij die uitnodiging zit extra uitleg over de vaccinatie en het type vaccin. Daarnaast wordt aan de cliënten of hun vertegenwoordigers gevraagd of zij instemmen met de vaccinatie en de registratie in de landelijke database. Ook als er geen instemming is voor registratie in het landelijke systeem, blijft vaccinatie mogelijk. De manier waarop de toestemming wordt geregeld, moet nog bepaald worden.

Kijk hier voor een (voorlopig) overzicht van de volgorde van vaccineren.