Geachte verwanten,

Op 21 april jongstleden heeft het kabinet bekend gemaakt dat de meeste maatregelen die zijn getroffen vanwege de Corona crisis, in elk geval tot 20 mei van toepassing blijven. Op enkele punten zijn uitzonderingen gemaakt, onder meer voor het basisonderwijs. Dat zal met ingang van 11 mei a.s. weer gedeeltelijk worden opgestart.

Dit betekent dat we met elkaar ook in de komende periode te maken zullen hebben met maatregelen die belastend zijn. Dat geldt voor ons allemaal, maar zeker voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij merken dagelijks hoe moeilijk het voor hen is dat zij niet naar hun werk of dagactiviteiten kunnen en geen bezoek kunnen ontvangen. Ook realiseren we ons dat deze situatie voor velen van u als familieleden belastend is.

De koers die het kabinet heeft uitgezet betekent voor Careander dat de meeste beperkingen van kracht blijven, in elk geval tot 20 mei a.s. Ik vat ze hieronder beknopt samen:

  1. De locaties voor werk en dagactiviteiten blijven gesloten. Hetzelfde geldt voor de winkels en De Postkamer;
  2. Bezoek in woonlocaties is niet toegestaan, behalve in zeer bijzondere gevallen (zie daarover onze eerdere berichten op de website);
  3. Als de familie/wettelijke vertegenwoordigers een cliënt die in een locatie van Careander woont, wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot bezoek weer is toegestaan.

Het besluit van het kabinet om het basisonderwijs weer gedeeltelijk op te starten, betekent dat wij weer kunnen beginnen met ons werk op de locatie De Schutse in Harderwijk en bij de begeleiding op locatie (scholen speciaal onderwijs). Dit gaan we stapsgewijs doen met ingang van 11 mei a.s. voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hun familieleden zullen hierover apart geïnformeerd worden.

In de afgelopen weken hebben onze medewerkers hun werk met een grote mate van inzet en flexibiliteit uitgevoerd. Ze zullen dat ook de komende tijd blijven doen. Daar kunt u op rekenen.

Tot slot wijs ik u graag op het Careander journaal, dat wekelijks op vrijdag op de website en op Facebook verschijnt. Met dit journaal bieden verschillende collega’s op een laagdrempelige manier leuke en inspirerende bijdragen voor cliënten.

Ik wens u en degenen van wie u houdt alle goeds toe in deze verwarrende tijd. Laten we oog blijven houden voor elkaar en volhouden. Samen komen we hier doorheen!

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, Bestuurder

 

Terug naar het overzicht