In de afgelopen maanden hebben we binnen Careander vergaande maatregelen moeten nemen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Vanaf 25 mei jl. konden we beginnen met een versoepeling hiervan. Deze week hebben we besloten over te gaan tot een verdere versoepeling. Daarover informeer ik u hier.

De besluiten die we deze week genomen hebben, hebben betrekking op onze woonlocaties. We zijn blij dat we na de eerdere uitbraken in maart en april maar op zeer beperkte schaal te maken hebben gehad met corona. Op dit moment zijn er al sinds drie weken geen vastgestelde besmettingen in onze woonlocaties.

We constateren dat algemene regels in deze fase van de coronacrisis soms niet goed meer uit te leggen zijn. En dat terwijl we juist willen luisteren naar de vraag van cliënten en van u, hun verwanten. Iedere persoon is immers uniek en iedere persoonlijke situatie verschilt van die van een ander. Toch vinden we het belangrijk om alert te blijven, want een uitbraak van het virus in een woonlocatie is zeer ingrijpend. Niet alleen voor de persoon die ziek wordt maar ook voor andere bewoners, familie en personeel.

Daarom hebben we over bezoek ontvangen, op bezoek gaan, logeren en vakanties de afspraak gemaakt dat dit op basis van maatwerk weer mogelijk zal zijn, met ingang van 15 juni a.s. De persoonlijk begeleider van de cliënt zal zo mogelijk in overleg met hem/haar en u maatwerkafspraken maken. Zo kunnen we recht doen aan zijn of haar unieke situatie, met instandhouding van de veiligheid. Wij zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor uw verwant, maar ook voor alle andere bewoners en medewerkers. Besmetting willen we zoveel mogelijk voorkomen!

Door te werken met duidelijke afspraken weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Ik verzoek u om, indien u afspraken maakt, deze ook stipt na te leven. Zo houden we de situatie beheersbaar. Mocht er in een woonlocatie een uitbraak van corona komen, dan zullen we de afspraken mogelijk moeten herzien. We volgen de situatie van dag tot dag.

Ik vraag ook uw begrip voor onze medewerkers. Er is met een enorme inzet gewerkt aan een goede ondersteuning van alle cliënten. De medewerkers hebben zich al meerdere malen moeten instellen op een beleidswijziging. Die hebben ze ook steeds uit proberen te leggen aan cliënten. Dat was en is niet altijd gemakkelijk. Maar ze hebben gestaan voor hun taak, ook als ze keer op keer extra moesten werken of veel moesten improviseren. Ik schrijf dit met gepaste trots.

Veel onderdelen van ons werk zijn weer opgestart, soms in aangepaste vorm. Denk aan begeleiding van kinderen op scholen, ambulante begeleiding en werk en dagactiviteiten.  Hierbij stuiten we op nieuwe uitdagingen, ten gevolge van de regels. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van cliënten of het handhaven van de 1,5 meter regel bij werk en dagactiviteiten. Ik zie overal creativiteit en inzet. We vinden onze weg, langzaam maar zeker.

Tot slot wil ik u hartelijk danken voor uw begrip en uw geduld. De maatregelen die wij genomen hebben, waren pijnlijk. Toch hebben we veel begrip ervaren. In situaties waarin moeilijkheden ontstonden, hebben we veelal gezamenlijk oplossingen weten te vinden. Hartelijk dank!

Ik wens u en degenen van wie u houdt alle goeds toe. Vanaf de start van deze crisis hebben wij ervaren dat we de uitdagingen samen aangaan: cliënten, medewerkers en u als verwanten. U kunt erop rekenen dat wij ons hiervoor blijven inzetten.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, Bestuurder

Terug naar het overzicht