In januari start de vaccinatie tegen het coronavirus. Een goed werkend, veilig vaccin kan een einde maken aan de pandemie. Vaccinatie is de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. In dit bericht vatten we kort samen wat we op dit moment weten over de vaccinaties in de gehandicaptenzorg. Deze informatie is afkomstig van de rijksoverheid en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De vaccinatiestrategie in Nederland is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Het kabinet wil daarom starten met het vaccineren van kwetsbare groepen en zorgmedewerkers die met deze groepen werken. Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. Na vaccinatie van bovenstaande groepen, zijn de (medische) risicogroepen en ouderen (60-plus) aan de beurt. Uiteindelijk zal het vaccin beschikbaar komen voor iedereen in Nederland. Kinderen worden voorlopig niet gevaccineerd. Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht.

Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep vanaf 4 januari 2021. Deze groep wordt vanaf 18 januari gevaccineerd op zo’n 25 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg die direct met cliënten werken. Om zo min mogelijk vaccins te verspillen, zou het kunnen dat in de eerste ronde ook al een aantal medewerkers uit de gehandicaptenzorg worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Het gaat om medewerkers, stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten van 18 jaar en ouder die contact hebben met cliënten. Vrijwilligers volgen in een later stadium.

Bewoners

Zo snel mogelijk in het nieuwe jaar wordt ook gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en daarna bewoners van woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. De planning en de manier waarop dit zal gebeuren is nog onzeker. Wij volgen de informatie hierover en informeren alle betrokkenen zodra we meer weten. We houden het belang van cliënten voor ogen als het gaat om de manier van vaccineren.

Meer informatie

De overheid zorgt voor informatie over het vaccin en de vaccinatie. En over wat het effect op de samenleving kan zijn als veel mensen zich wel laten vaccineren. Of juist niet. Iedereen kan daarna een eigen keuze maken om een vaccinatie tegen het coronavirus te halen. Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1803. Ook op de site van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is informatie te vinden. Kijk hiervoor op www.vgn.nl/themas/coronavirus.