Nieuwe maatregelen rondom Coronavirus

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Corona virus. Ook hebben het Ministerie van VWS en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) nieuwe regels inzake bezoek vastgesteld.

Voor Careander betekent dit dat wij een aantal regels nog verder moeten aanscherpen, in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze cliënten.

Ons beleid inzake bezoek wordt met ingang van woensdag 25 maart 2020 als volgt:

 1. Bezoek in onze woonlocaties is niet toegestaan, tenzij de teammanager en de orthopedagoog gezamenlijk anders besluiten. Zij doen dat alleen als het voortzetten van bezoek van cruciaal belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van de individuele cliënt;
 2. Regels bij bezoek dat (bij uitzondering) wel is toegestaan:
  * bij bezoeker is geen sprake van hoesten, verkoudheid of koorts;
  * bezoeker gaat na betreding van de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner. De bezoeker komt niet in andere ruimtes binnen de locatie;
  * bezoeker wast de handen bij binnenkomst en vertrek;
  * bezoeker blijft op 1,5 meter afstand van bewoner en zorgmedewerkers;
  * bezoeker volgt de eventuele aanvullende instructies van de begeleiding t.a.v. hygiëne;
  * als bewoner en bezoeker naar buiten zijn geweest om bijvoorbeeld een wandeling te maken, lopen ze na terugkomst in de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner;
 3. Bij constatering Corona: Als op een locatie Corona wordt vastgesteld, zal daar vanaf dat moment in alle gevallen een volledig bezoekverbod gelden;
 4. Contact buiten de locatie: Bij afspraken buiten de locatie gelden de algemene regels, te weten: niet met meer dan drie mensen tegelijkertijd samen zijn en minimaal 1,5 meter afstand houden;
 5. Verblijf bij familie/vertegenwoordiging: Als de familie/wettelijke vertegenwoordigers een cliënt die in een locatie van Careander woont, wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot deze bezoekersregeling is opgeheven. Van deze regel kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken na een eenstemmig besluit van Teammanager en orthopedagoog;
 6. In onze locatie Veldheem hebben de bewoners een eigen huurovereenkomst met de woningcorporatie. Voor deze locatie gelden bovenstaande richtlijnen als dringend advies.

Tot slot wil ik wederom benadrukken dat wij deze maatregelen nemen voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners van onze locaties. Voor hen, voor u en voor onze begeleiders is dit verre van gemakkelijk. Wij realiseren ons dit ten volle. Gezien het belang dat we voor ogen hebben doe ik echter een beroep op uw begrip en medewerking.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe lang dit beleid van toepassing zal zijn. Als daar duidelijkheid over te geven is, dan zullen we dat direct doen.

Mochten de ontwikkelingen of het kabinetsbeleid hier aanleiding toe geven, dan zullen wij ons beleid aanpassen. Dit zal dan gepubliceerd worden op onze website.

Bert Brouwer, Bestuurder

 

Terug naar het overzicht