Vraag verwant:  

Hoe gaat Careander om met onvrede of een klacht van een cliënt? 

Careander levert naar beste kunnen zorg en ondersteuning. Toch kunnen cliënten of zijn of haar vertegenwoordigers minder tevreden zijn. Dit kan gaan over de zorg- en dienstverlening of bijvoorbeeld over de bejegening naar de cliënt. Het is voor iedereen fijn om niet te lang met onvrede of een klacht rond te blijven lopen.  

We horen het graag zo snel mogelijk als er vragen zijn of onvrede is ontstaan. Het eerste aanspreekpunt is vaak de (persoonlijk) begeleider. Zo kunnen we samen proberen om, in een vroeg stadium en in gesprek met elkaar, te zoeken naar een oplossing die voor iedereen passend is. Het is ook mogelijk direct een formele klacht in te dienen. Het afgelopen jaar is de klachtenregeling cliënten Careander geactualiseerd en de klachtenregeling is te lezen op de website

Maar wat als samen een oplossing zoeken niet lukt?

Waar kun je terecht als er onvrede of een klacht is?  

Dan kan een formele klacht ingediend worden. Alle ingediende klachten worden bekeken door de externe klachtenfunctionaris. Hij bekijkt via welke route de klacht behandeld gaat worden. Er zijn hiervoor drie routes: de klacht gaat over cliënten die zorg ontvangen van Kind & Jeugd, klachten die gaan over onvrijwillige zorg of overige klachten. De klachtenfunctionaris neemt contact op om de route en het vervolg te bespreken. In het schema is te zien welke routes er genomen kunnen worden.

Het kan lastig zijn om over onvrede of een klacht te praten. Hiervoor zijn interne en externe cliëntvertrouwenspersonen aan Careander verbonden. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht. In dit artikel leest u meer over rol van de Cliëntvertrouwenspersonen. 

Lucinda van Dijk, beleidsmedewerker, vertelt: “We vinden het belangrijk dat iedereen die bij Careander zorg afneemt gehoord wordt. Met deze geactualiseerde klachtenregeling voldoet Careander aan de wet- en regelgeving. Daarbij wil ik benadrukken dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. Als dit toch niet voldoende is, dan geeft de klachtenregeling voor iedereen houvast.”