Ondernemingsraad

Careander kent een actieve Ondernemingsraad voor de medewerkers. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit iedere regio van Careander. De OR heeft een adviserende rol naar de bestuurder, onder andere bij (beleids-)wijzigingen in de organisatie. Daarnaast heeft ze in een aantal zaken instemmingsrecht. Hierbij gaat het om zaken als primaire arbeidsvoorwaarden, werktijdenregeling, vakantieregeling, belonings- en functiewaarderingssysteem arbeidsomstandigheden, etcetera.

De OR vergadert maandelijks en heeft elke 2 maanden een overlegvergadering met de bestuurder.