Stage bij Careander

Binnen Careander vinden we het belangrijk dat toekomstige medewerkers in staat worden gesteld om naast de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen, ook in de praktijk het vak te leren. Daarom bieden wij al vele jaren in onze locaties stageplaatsen aan. Elke locatie van Careander is erkend als leerbedrijf. Per jaar wordt aan gemiddeld 40 á 50 leerlingen een stageplaats geboden, variërend van enkele weken tot een heel schooljaar. De meest voorkomende stages betreffen niveau 3, 4 (MMZ) en 5 (HBO-SPH).
We werken met stages volgens de beroeps opleidende leerweg (BOL) en met BBL-plaatsen (beroeps begeleidende leerweg). 

Stagevergoeding
Careander biedt stagiaires een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg. De stagevergoeding bedraagt € 310 bruto per maand (inclusief reiskosten en verdere onkosten) bij een fulltime stage. 

Solliciteren naar een stageplaats 
Een verzoek voor een stageplaats kun je direct naar de locatie van jouw keuze sturen (ter attentie van de stagecoördinator). 
Vermeld in ieder geval:
• Opleiding 
• Periode en aantal stage-uren
• Soort/doel van de stage (oriëntatie op het werkveld of het aanleren van beroepsvaardigheden)
• Motivatie voor de specifieke locatie/doelgroep.
 Mocht je in aanmerking komen voor de stage, dan is een gesprek met de stagecoördinator en/of stagebegeleider altijd onderdeel van de procedure.

Wil je stage lopen bij Careander?

Kijk op de locatie waar je stage wilt lopen voor de naam van de stagebegeleider en neem contact op.