”Hartelijk dank voor het vertrouwen” 

Na ruim 6,5 jaar heb ik eind augustus afscheid genomen als bestuurder van Careander.

Als nieuwkomer in de gehandicaptenzorg maakte ik in 2016 kennis met deze mooie organisatie. Na mijn start heb ik met medewerkers, cliënten en velen van u kennis gemaakt. Er volgde een nieuwe visie voor Careander, nieuw vastgoed, ontwikkelingen op het gebied van ICT en talloze andere onderwerpen. Hoogtepunten waren voor mij de viering van het 50-jarig jubileum in 2017, de kennismaking met onze Roemeense zusterorganisatie en de verkiezing tot beste werkgever in de jaren 2017 t/m 2020. Ook de samenwerking met talloze personen in de coronatijd vond ik bijzonder inspirerend, soms op de meest vreemde tijdstippen. Het was verbluffend om te zien hoeveel mensen wilden meedenken en meehelpen toen het erop aankwam. 

Eén van de meest uitdagende vragen voor mij is telkens geweest hoe je doortastend kunt besluiten. Maar wel op zo’n manier dat betrokkenen zich kunnen blijven herkennen in de koers. Daarom hoorde ik graag van de deelraad verwanten, de deelraad cliënten en de Ondernemingsraad hoe zij over de dingen dachten.  Ook gesprekken met ouders naar aanleiding van een ingediende klacht of een calamiteit hielpen me om te begrijpen waar het echt om ging. 

Ik denk dat het succes van Careander er ook in de komende jaren van afhangt of medewerkers, cliënten en verwanten elkaar blijven opzoeken om elkaar te begrijpen en op een positieve manier te beïnvloeden. Net als op andere plekken in de samenleving hebben we elkaar nodig, hoe lastig het soms ook kan zijn om begrip op te brengen voor een ander. Ik wens alle betrokkenen bij Careander toe dat dat mag blijven lukken. 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het vertrouwen, de samenwerking en de vele kostbare momenten.  

Met vriendelijke groet, 

Bert Brouwer