Dit voorjaar heb ik de Raad van toezicht laten weten afscheid te willen nemen als bestuurder van Careander. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd en zijn tot de afspraak gekomen dat ik aanblijf tot 1 september aanstaande.

Dit jaar is mijn 7e jaar als bestuurder. In de eerste vier jaar hebben we veel kunnen bouwen. Daarop volgden twee jaren die in het teken stonden van de coronapandemie.

Nu komt Careander weer in een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen. De recent vastgestelde strategische koers is daarin leidend. Ik meen dat het goed is als Careander in deze nieuwe fase geleid wordt door een nieuw gezicht. Iemand die past bij de nieuwe uitdagingen en ambities waar de organisatie voor staat.

Tot 1 september aanstaande blijf ik me uiteraard volledig inzetten voor Careander. Ook denk ik na over mijn toekomst ná deze periode.

De Raad van toezicht van Careander beraadt zich op de vraag hoe het bestuur van de organisatie vanaf 1 september a.s. wordt ingevuld. Hierover wordt u geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.

In de afgelopen jaren heb ik mijn werk met veel overtuiging en plezier gedaan. De samenwerking met collega’s, cliënten, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en tal van externe partijen heb ik zeer gewaardeerd. Careander is een bijzondere organisatie waar belangrijk werk wordt gedaan. Ik blijf me daarmee zeer verbonden voelen.

Voor nu groet ik u heel hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer,
Bestuurder Careander