Leven zoals jij dat wilt
Ambulante ondersteuning 

Ieder mens geeft zijn of haar leven graag op z’n eigen manier vorm. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet zo te zijn. Ieder mens heeft z’n eigen wensen en ideeën. Voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen sommige dagelijkse dingen lastig zijn. Of soms is het lastig om overzicht te houden of structuur aan te brengen. Om zelfstandig te kunnen wonen kan ondersteuning nodig zijn. Dat biedt Careander met Ambulante ondersteuning.

Careander biedt deze ondersteuning onder andere in:

Klik op de link om naar de pagina voor het specifieke team in de eigen omgeving te gaan.

Hoe werkt het?

Mensen die zelfstandig wonen of vanuit een  woonlocatie op eigen benen gaan staan, kunnen gebruik maken van Ambulante ondersteuning van Careander.  Er zijn regelmatig afspraken met een begeleider. Samen wordt er gewerkt aan de doelen die zijn vastgesteld in overleg met de gemeente waar je woont. Deze doelen zijn terug te vinden in de beschikking van de gemeente. De begeleider luistert naar de vragen en verhalen. Om de gestelde doelen te bereiken worden er samen afspraken gemaakt. Naast het contact thuis kan er ook gebruik gemaakt worden van digitaal contact via Skype.

Er is ondersteuning mogelijk op verschillende vlakken, namelijk:
• ordenen van de administratie en de post;
• het maken van afspraken;
• boodschappen doen, koken en eten;
• omgaan met geld;
• bezoeken aan hulpverleners;
• het opbouwen van een sociaal netwerk;
• dagelijkse bezigheden in en buiten huis.

Steunpunt in de buurt

In een steunpunt wordt de mogelijkheid geboden om elkaar te ontmoeten, samen te eten en sociale contacten te onderhouden. Samen met een begeleider kan de afspraak gemaakt worden om in het steunpunt zaken te bespreken als dat thuis niet mogelijk is. Careander faciliteert steunpuntpunten in diverse plaatsen.

Ambulante ondersteuning bij werken

Careander vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking deel uit kunnen maken van de arbeidsmarkt. Dit kan met een baan bij een dagbestedingproject of bij een regulier bedrijf. Middels jobcoaching ondersteunt Careander de werkzoekende in het vinden van werk in een passende omgeving.

Hoe is het financieel geregeld?

Ambulante ondersteuning wordt geboden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor worden afspraken gemaakt met de gemeente.  Er kan een eigen bijdrage gevraagd worden voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, het inkomen, het eigen vermogen en het vermogen van een eventuele partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Interesse of aanmelding

Meer weten over de mogelijkheden die Careander kan bieden? 
Neem contact met ons op.

Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341- 46 78 20
info@careander.nl