Careander over Grenzen

Careander Over Grenzen is een stichting die is opgericht om een project voor mensen met een verstandelijke beperking in Roemenië te ondersteunen. In 2003 nam een groepje enthousiaste medewerkers van Careander het initiatief om deze stichting op te richten. Zij deden dit om de volgende redenen:

 • De zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking staat in Nederland op een relatief hoog peil. In veel andere landen, waaronder Roemenië helaas niet.
 • Een professionele organisatie als Careander heeft veel deskundigheid in huis en beschikt over een goed netwerk. Deze deskundigheid en dit netwerk mag en kan breder ingezet worden.
 • Ook voor Careander is het een “verrijking” om op deze manier haar horizon te verbreden en op deze manier nieuwe en andere kennis en inzichten op te doen.

In 2004 is de stichting formeel opgericht. Careander Over Grenzen is een onafhankelijke stichting met eigen statuten. Wel zijn de leden van Careander Over Grenzen werkzaam bij Careander. Zij doen dit op vrijwillige basis. Careander Over Grenzen kan én mag zodoende gebruik maken van de deskundigheid en verschillende faciliteiten van Careander. Gezien de doelstelling en werkwijze van Careander Over Grenzen worden we door de belastingdienst erkend als goede-doelen-stichting!

 

De huidige bestuursleden van Careander Over Grenzen zijn:

 • Harm-Jan Kenter, voorzitter
 • Aart van Beuzekom, penningmeester
 • Annemieke van der Meer, secretaris
 • Harry van Wijlandt, lid

Omdat we een kleine stichting zijn, maar wel een duurzame ondersteuning willen bieden, heeft Careander Over Grenzen ervoor gekozen om voor langere tijd een specifiek project te ondersteunen. De keuze is hierbij in 2004 gevallen op de stichting Maini Dibace in Targu Mures te Roemenië. Met deze stichting hebben we in de loop der jaren een hechte band opgebouwd en zijn wij voor hen een belangrijke ondersteunende partner geworden.

Wie zijn en wat doet Maini Dibace?

De Stichting Maĭni Dibace beheert in Targu Mures, een middelgrote stad in Roemenië, al meer dan 20 jaar een dagactiviteitencentrum en, sinds 2014, een kleine woonlocatie in het nabij gelegen dorpje Ernei.

 

 • Op het dagactiviteitencentrum krijgen zo’n 50 (jong-)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking dagbesteding. Zij zijn ingedeeld in 5 groepen. Het gebouw, een gerenoveerd en verbouwd woonhuis is hiermee erg vol. Omdat er nauwelijks aanbod is voor dagactiviteiten .in de regio, vindt men het bij Maini Dibace erg moeilijk om cliënten te weigeren.
 • Tien van deze cliënten wonen in een kleine woonlocatie in Ernei. Gezien de grote wachtlijst is er grote behoefte om een tweede woonlocatie te bouwen. Hiervoor is Maini Dibace echter afhankelijk van (buitenlandse) donateurs en sponsors.
 • Er zijn een aantal professionele medewerkers werkzaam en de nodige vrijwilligers, waar onder veel ouders. Er heerst een zeer betrokken sfeer. Met beperkte middelen probeert men er het beste van te maken.
 • Er worden diverse activiteiten aangeboden zoals kaarsen maken, kaarten maken, keramiek activiteiten Ook is er aandacht voor educatie: Lezen, schrijven, tekenen en bewegingsactiviteiten en fysiotherapie. Ook doen ze incidenteel arbeidsmatig werk voor bedrijven in de stad. Met een aantal activiteiten verdienen ze inkomsten voor het dagactiviteitencentrum.
 • Voor hun voortbestaan is Maini Dibace voor zo’n 80% afhankelijk van plaatselijke en buitenlandse donateurs en sponsors zoals Careander Over Grenzen. De overheid zorgt voor slechts 10 tot 20% van het benodigde jaarbudget.

Hoe ondersteunt Careander Over Grenzen?

We kiezen voor duurzame samenwerking en blijven daarom de stichting Maini Dibace ondersteunen. Hoe doen we dat?

 • We bieden ondersteuning op basis van de hulpvragen van Maini Dibace
 • Naast financiële ondersteuning bieden we desgewenst ook kennis en deskundigheiduitwisseling;
 • We gaan op werkbezoek en hebben contact via mail en telefoon.

De afgelopen jaren hebben we Maini Dibace op verschillende manieren ondersteund. Een aantal projecten waarbij we hen ondersteund hebben:

 • Grote financiële bijdrage voor de bouw van het wooncentrum (in gebruik genomen in 2014)
 • Grote gift voor het (deels) isoleren van het dagactiviteitencentrum in 2017
 • Schenking van 2 rolstoelbussen en een regulier personenbusje (tweedehands via Careander)
 • Opzetten van een kaarsenmakerij en een keramiekoven voor activiteiten met klei
 • Schenking van materiaal voor fysiotherapie en een tillift voor cliënten met een meervoudige beperking
 • Twee hulptransporten met kleding en meubilair voor het dagactiviteitencentrum en wooncentrum.
 • Jaarlijks maakt Maini Dibace de kerstkaarten of een andere kerstattentie voor de kerstpakketten van de medewerkers en vrijwilligers van Careander.

Wie helpt Careander Over Grenzen?

Deze ondersteuning is alleen mogelijk door allerlei acties en giften van medewerkers, ouders en cliënten van Careander. Ook bedrijven uit het netwerk van Careander hebben diverse  keren een financiële bijdrage geleverd.

Een kleine greep uit de acties van de afgelopen jaren:

 • Diverse sponsorlopen en een fietsactie
 • Loterijen
 • Fancy-fairs
 • Individuele giften en collectes via medewerkers, verwanten en cliënten
 • Beschikbaar stellen van kleding en goederen

Het is en blijft geweldig dat we nog steeds op deze manier ondersteund worden. Want we willen Maini Dibace blijven ondersteunen. Zonder onze ondersteuning kunnen ze niet de zorg blijven geven, die ze graag willen.

Vandaar dat we daar ons best voor blijven doen! Ondersteuning blijft nodig.

Het grote project voor de komende jaren wordt de bouw van een tweede wooncentrum. De grond (naast het eerste wooncentrum) is geschonken door een betrokken familielid. Net als de bouw van het eerste wooncentrum is de bouw van een tweede wooncentrum nog in een “droomfase”…. Hopelijk kunnen wij hen helpen deze droom werkelijkheid te laten worden!!

Giften zijn altijd welkom:

Rekening NL08RABO01024.46.849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk

Meer weten of ideeën voor een goede actie? 

Neem gerust contact op met één van de leden van Careander Over Grenzen:

De ANBI gegevens van Careander over Grenzen: Klik hier

Bekijk hier het financieel overzicht  2018