ANBI-Gegevens

Naam: Careander over Grenzen

Fiscaal nummer: 8145.05.405

KvKnummer: 08128103

Rekeningnummer:  NL08RABO0102446849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk.

Contactgegevens:

Careander over Grenzen

Postbus 60

3840 AB Harderwijk

Telefoon: 0341-46 78 20

Bestuurssamenstelling:

Mw. B. Schooten, voorzitter

Mw. A. van der Meer, secretaris

Dhr. A. van Beuzekom, penningmeester

Dhr H. van Wijlandt, lid

Mw. G. Dijkstra, lid

Dhr. H.J. Kenter, lid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden en ondersteunend medewerker van Careander over Grenzen worden niet betaald en doen het werk op vrijwillige basis.

Het beleid van Careander over Grenzen kan opgevraagd worden via info@careander.nl