Naam: Stichting Vrienden van Careander

KvKnummer: 08171576

Fiscaal nummer: 8190.88.080

Rekeningnummer: NL79RABO0127214909 ten name van Stichting Vrienden van Careander.

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Careander

Postbus 60

3840 AB Harderwijk

telefoon: 0341-46 78 24

Bestuurssamenstelling:

Jenny Kempenaar – van Ittersum, voorzitter

Tineke ten Dam, penningmeester

Dick van Hemmen, secretaris

Beloningsbeleid

Stichting Vrienden van Careander is een goede doelen stichting. De bestuurleden verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis en worden hier niet voor betaald.

Jaaroverzicht Stichting Vrienden van Careander

 

Mocht u interesse hebben in de procedure van Vrienden van Careander, kunt u deze opvragen via vrienden@careander.nl