“Een bijdrage leveren aan de bouw van een nieuw woonhuis in Roemenië” 

Samenwerken aan het realiseren van een tweede woonhuis in Roemenië. Dat is de doelstelling voor het bestuur van Careander over Grenzen. Bettie Schooten en Gea Dijkstra zijn sinds kort betrokken bij Careander over Grenzen en steken in op continuïteit. Samen met de bestaande groep vrijwilligers zetten zij de schouders onder de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking in Roemenië. 

Bettie Schooten is beleidsmedewerker kwaliteit en de nieuwe voorzitter van Careander over Grenzen. Bettie: “Eén van de kernwaarden van Careander is ‘samen’, dan denken we ook aan samenwerken met andere organisaties om iets te doen voor mensen die het minder goed hebben. Als Stichting Careander over Grenzen hebben we een duurzame relatie opgebouwd met de organisatie in Roemenië. We steken in op continuïteit door het ondersteunen van concrete, haalbare doelen. Eerder hebben we meegeholpen om een nieuwe bus te kunnen kopen. Nu is er een grote wens om een tweede woonhuis te realiseren.” 

Careander over Grenzen wil graag een financiële bijdrage leveren door het organiseren van acties. Er zijn al veel acties georganiseerd. Vorig jaar was dat een loterij en recent zijn er sponsoracties geweest in het kader van het 55-jarig bestaan van Careander. Voor dit jaar staat er weer een kledingactie gepland.  

Achtergrond

Bettie: ,,In 2004 is bij een aantal enthousiaste medewerkers van Careander het idee ontstaan om iets te willen betekenen voor de medemens met een verstandelijke beperking in het buitenland, met name in een land waar de zorg niet zo goed is geregeld als in ons land.  

We zijn destijds, door al bestaande contacten, terecht gekomen in Roemenië, bij de Stichting Maini Dibace in de stad Targu Mures. Deze stichting beheert een dagactiviteitencentrum en heeft sinds 2014 ook een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zoals gezegd is ons doel bij te dragen aan concrete haalbare doelen.” 

Kledinginzamelingsactie 

Gea Dijkstra, teammanager en nieuw bestuurslid van Careander over Grenzen vertelt: “We stropen onze mouwen op voor een nieuwe actie. Voor een hulptransport willen we dit jaar kleding inzamelen. Hieraan meedoen is eenvoudig. Dat kan door het inleveren van schone en droge kleding op één van de locaties van Careander. De details over het de data en locaties om in te leveren wordt op een later moment gedeeld. Wij roepen iedereen op om straks door de kledingkast te gaan en overbodige kleding te doneren.”    

Bettie: “Fijn dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van een nieuw woonhuis voor Maini Dibace.”