De Schutse

Beneluxlaan 1

3844 AK Harderwijk

0341 – 41 26 11

Orthopedagogisch dagcentrum (ODC) De Schutse biedt begeleiding, behandeling en dagactiviteiten aan kinderen. Er is expertise aanwezig op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.
Ook is er eens in de twee weken zaterdagopvang mogelijk.

Expertise

ODC De Schutse werkt met een multidisciplinair behandelteam (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog/GZ-psycholoog, speltherapeut, muziektherapeut en begeleiding). Er wordt zowel diagnostiek als behandeling geboden. Er wordt gestart met een observatieperiode waarin alle disciplines het kind observeren en/of onderzoeken. Van hieruit wordt er een behandelplan opgesteld.

Zo nodig kan er ook video interactie begeleiding (VIB) ingezet worden.

Er is kennis aanwezig op het gebied van:

 • Ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking
 • Autisme (inclusief de methode Geef me de vijf)
 • Hechtingsproblematiek
 • Ernstig meervoudige beperkingen (EMB)
 • Epilepsie
 • Sondevoeding
 • Medicatie

Groepen

 • Groep Blauw: Jonge kinderen met een (soms onbegrepen) ontwikkelingsachterstand.
 • Groep Paars: Jonge kinderen met naast een ontwikkelingsachterstand problemen in het gedrag (mogelijk voortkomend vanuit een ontwikkelingsstoornis zoals autisme).
 • Groep Groen: Jonge kinderen die worden voorbereid op school zodat de overstap naar een vorm van onderwijs laagdrempelig is.
 • Groep Oranje: Jonge kinderen met meervoudige beperkingen waarbij naast ontwikkelingsstimulering veel aandacht besteed wordt aan contact, verzorging en fysiek welbevinden.
 • Groep Geel: Voor iets oudere kinderen met meervoudige beperkingen. Veel aandacht voor fysiek en emotioneel welbevinden naast werken aan behoud en uitbreiden van vaardigheden.
 • Groep Rood: Groep met veel structuur, duidelijkheid en een individuele aanpak. Voor kinderen die naast hun verstandelijke beperking veelal een stoornis in het autistisch spectrum hebben.
 • Groep Violet: Tijdelijke nieuwe groep.

Bijzonderheden locatie

 • Gelijkvloers.
 • Rolstoelvriendelijk.
 • Zes groepen, ieder met eigen natte ruimte en eigen buitenruimte.
 • Motoriekzaal, snoezelruimte, diverse ruimtes voor therapieën
 • Centrale hal met ruimte om te spelen en gezamenlijke activiteiten.
 • Vervoer en vervoersbegeleiding met eigen regie over de planning van de ritten.

Omgeving

 • In een woonwijk in Harderwijk.
 • Goed bereikbaar.

Doelgroep

 • Kinderen 0 – 18 met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of ernstige meervoudige beperking.

Financiering

 • Benodigde indicatie: Via CJG een indicatie/beschikking vanuit JW/Via CIZ beschikking WLZ
 • Financieringsvorm :JW & WLZ.

Wachtlijst

Open plaatsen: kijk hier

Wachtlijsten: kijk hier

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: Telefoon: (0341) 46 78 20, e-mail: info@careander.nl

Vrijwilligers:          Marloes Woudt

Teammanager:       Marcel de Vente Telefoon: 06 22375303

Stage

Stage informatie:   Mariska van Westerhof en Reina van Ravenhorst: stage.schutse@careander.nl

Stagemogelijkheden 2022

Vanaf september 2022 zijn er enkele stageplaatsen beschikbaar bij De Schutse. Wil je stage komen lopen? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar stage.schutse@careander.nl.