15. carrots, red pepper tincture of raspberry leaves and flowers are used for cosmetic purposes. E "is, as a lotion for glaz.Sposob inflammation, will be used in the cleaning of acne. 1/2 cup three times a day with the broth was mixed lime, and honey.Dorn contains carotenoids, organic acids, sugars, tannins, izomramten, vitamins, Physalia, buckthorn juice and sea buckthorn oil reduces and stop the pain and inflammation, granulation and epithelialization promote rapid healing accelerate wound and vascular neurontin reviews deystviem.Eto multivitamins in which inflamed the wall venous thrombus formed inside the vessel and close the lumen. Since this disease suffer exactly the venous vessels, pregnancy and carrying heavy loads can be seen clearly at the feet of the state, especially in many years. the vessel walls become thinner and the veins stretched and varicose knots and loops in which blood for a long time stagnant, causes inflammation and ulcers and the boat can break even.
Shalom

Lavastraat 89

8084 CN ‘t Harde

Shalom is een werk- en dagactiviteitencentrum voor cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De activiteiten bieden we aan in verschillende groepen met diverse ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden. We bieden werkgerichte activiteiten, stimulerings- en belevingsgerichte dagbestedingsvormen. Het dagprogramma is gericht op iedere persoon afzonderlijk en komt tot stand in overleg met de medewerker en de begeleider.

De activiteiten bij Shalom sluiten aan bij de behoefte en de persoonlijke mogelijkheden van de medewerker. De activiteiten kennen een doorgaande lijn zodat kleine stappen mogelijk zijn binnen de grenzen van wat kan en mogelijk is. Op deze manier kan iemand meerdere groepen bezoeken waarbij de context van de groep wisselt en andere eisen gesteld worden. Shalom kent groepen waar het doel zich richt is op beleving, prikkelen en stimuleren vanuit een programma met een duidelijk dag en weekritme en er zijn meer op werk gerichte groepen.

Groepen

 • Interne Jobcoach: Binnen Shalom kan een medewerker buiten de groep in het gebouw op een meer zelfstandige wijze werken, zodat de stap naar de maatschappij voorbereid kan worden. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld receptie en balie diensten, winkel dienst, helpen in de huishouding e.d.
 • Jobcoach extern gericht: Het is mogelijk om buiten Shalom te werken bij een bedrijf of organisatie in de omgeving. De Jobcoach begeleidt de cliënt en het bedrijf.
 • Werkgerichte groepen: Werken en het maken van creatieve producten vinden we belangrijk en krijgt vorm in de productiegroepen. We doen dit onder andere in de Houtgroep, Textiele werkvorm en Kaarsenmakerij. Hier worden producten gemaakt voor de winkels en de gewone markt.
 • Op beleving en stimulatie gerichte groepen: zowel voor de ouder wordende cliënt als voor degenen met minder mogelijkheden of met een kleinere spanningsboog, zijn er groepen ingericht met een duidelijk dag en weekprogramma, waarbij het aanleren en het onderhouden van vaardigheden aandacht krijgen.
 • Belevingsgerichte groepen (EMB doelgroepen): In deze groepen is de begeleiding gericht op de ernstig meervoudige beperking. We werken met deze groep naar het maken van kleine stapjes en herhalen activiteiten vaak. Hoe klein het resultaat soms ook lijkt, ieder ontwikkelingsstapje betekent veel voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. De activiteiten zijn gericht op de individu en kennen veel verzorgende momenten. Daarnaast we richten ons veel op de beleving en het stimuleren en ervaren.
 • Schildergroep in wijkactiviteitencentrum Jeanne D’ARC (op donderdag): hier gaan de medewerkers schilderen en ontmoeten ze andere doelgroepen.
 • Boerderijproject ‘Bakersfield’ in ’t Harde: op werkboerderij Bakerfield werken cliënten op de boerderij en helpen ze bij alle werkzaamheden die er zijn. Daarnaast maken we creatieve producten, die in de winkels verkocht worden.
 • Activiteiten in wijkactiviteitencentrum Jeanne D’Arc in samenwerking met Stichting WIEL. Wijkbewoners worden uitgenodigd om met ons mee te doen.

Omgeving

 • In een woonwijk in ‘t Harde.
 • Dichtbij winkelcentrum en activiteiten.

Bijzonderheden locatie

 • Grotendeels gelijkvloers.
 • Rolstoeltoegankelijk. Voorzien van alle hulpmiddelen en aanpassingen. Lift aanwezig.
 • Parkeergelegenheid in omgeving pand.
 • Fietsenstalling op terrein.

Doelgroep

 • 17 jaar en ouder.
 • Cliënten met licht, matig of ernstig verstandelijke beperking, die in groepsverband kunnen werken.
 • Cliënten met een ernstig meervoudige beperking, die volledige verzorging nodig hebben.

Financiering

 • Benodigde indicatie: WLZ, PGB, WMO beschikking via gemeente, JW indien cliënt onder 18 jaar is.
 • Financieringsvorm :ZIN, WMO, PGB.

Wachtlijst

Wachtlijsten: kijk hier

Open plaatsen: kijk hier

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: Telefoon: (0341) 46 78 20, e-mail: info@careander.nl

Stage informatie: Pauline Drenth: p.drenth@careander.nl   of Marion Schipper: m.schipper@careander.nl

Vrijwilligers: Corrie Kieskamp: c.kieskamp@careander.nl  (locatie Shalom)