Cliënten weten vaak goed wat ze willen of wat er kan verbeteren in hun woon- en werkomgeving. Daarom vinden we medezeggenschap bij Careander erg belangrijk. De mening van cliënten en hun vertegenwoordigers doet er toe. Medezeggenschap is daarom goed geregeld. Zo heeft elke locatie een eigen cliëntenraad, zodat cliënten altijd invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.