Kan Joris bij Careander blijven wonen?

Complexere zorg binnen Careander, hoe gaan we daar mee om?

Joris woont bij Careander en zijn woedeaanvallen nemen toe

Joris Jansen (een fictieve naam) woont ruim acht jaar op een locatie van Careander. Vanuit een appartement met ambulante zorg en ondersteuning verhuisde hij naar een woonlocatie. Hij woont daar naar zijn zin in een mooi appartement. Joris is 29 jaar oud. Hij werkt vier dagen per week op een locatie voor werk- en dagactiviteiten. Zijn talent is koken en taarten bakken. De lekkerste en prachtigste taarten komen van Joris: iedereen weet dat en iedereen smult ervan.

In Joris zijn omgeving kent iedereen hem. Maar niet vanwege zijn taarten bakken….Joris is bekend omdat hij kwaad kan worden: heel erg kwaad. Dat gebeurt dagelijks. Soms is er een aanleiding, maar het kan ook zo uit het niets gebeuren: een enorme driftbui met schreeuwen, slaan en gooien van spullen. Hij doet zichzelf en anderen dan pijn. Het is moeilijk te begrijpen waarom Joris dit gedrag vertoont en nog moeilijker om hem te helpen, te troosten en te begeleiden.

De laatste maanden neemt dit gedrag toe. Joris merkt zelf dat het niet goed met hem gaat, zijn moeder is erg verdrietig vanwege de situatie en de begeleiders hebben hulp nodig bij de zorg en ondersteuning van Joris. De medebewoners gaan Joris uit de weg en de buren hebben nu ook al geklaagd. Hoe moet dat nu verder? Er ontstaat een dilemma: kan Joris nog bij Careander blijven wonen?

Er komen meer zorgvragen zoals die van Joris

In onze samenleving neemt het aantal zorgvragen toe. Tegelijkertijd blijven zorgvragers langer thuis wonen en neemt de complexiteit van de zorgvragen maar ook van moeilijk verstaanbaar gedrag toe. Er ontstaat druk op de zorg. Er zijn steeds minder beroepskrachten beschikbaar en er wordt een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt meer techniek ingezet en we werken samen in de regio. Het is een flinke uitdaging om met hetzelfde of minder budget complexere zorg te bieden als er minder medewerkers zijn.

De uitdaging voor Careander

Careander staat voor deze uitdaging. Zij wil en kan complexe zorg tot op zekere hoogte blijven bieden. Met handige technische hulpmiddelen, met extra steun en scholing voor medewerkers, met samenwerking van familie en vrijwilligers en met het anders verdelen en uitgeven van budgetten. Er zit echter wel een grens aan. Careander heeft niet de expertise voor de grootste complexiteit, wij zijn qua huisvesting niet ingericht voor alle facetten van zorg & ondersteuning, onze techniek reikt niet tot over grenzen. Jazeker gaat Careander de vraag van de toekomst aan, maar Careander vraagt ook hulp en begrip als de grenzen bereikt zijn.

Maatwerk voor iedere cliënt, ook in de toekomst

Terug naar Joris en de vraag of Joris bij Careander kan blijven wonen. Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Dat is maatwerk. Wij als Careander blijven ons best doen en wij blijven ons ontwikkelen om een passend antwoord te geven op lastige zorgvragen. Zowel nu als in de toekomst. Onze diensten stemmen wij af op de behoefte van onze cliënten en daar waar wij dat niet kunnen, gaan we samen op zoek naar een andere zorgaanbieder. Joris heeft nu een ander dagprogramma en het team krijgt extra ondersteuning en scholing om hem op een andere manier te begeleiden. De orthopedagoog is nauw betrokken, samen met een extern team vanuit het zorgkantoor. Er is regelmatig een familiegesprek voor afstemming met de moeder van Joris en er zijn gesprekken met medebewoners en de buren. Enorm mooie stappen. En hoe het verder gaat? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Ina Nieland,
Manager Clusters Careander